Concertada

Concertada

Des del sector de concertada de CCOO, representem als treballadors/es que treballen a un centre educatiu reglat que rep fons del Departament d’Educació a través d’un concert educatiu.

Actualment, el nostre sindicat, és el tercer en representativitat a Catalunya amb, aproximadament, el 18% del sector. Hem experimentat un important creixement al darrer període d’eleccions sindicals i esperem continuant augmentant representativitat durant els cursos vinents.

Entre els nostres objectius es troba l’equiparació de les condicions laborals del professorat de l’escola concertada amb els companys/es de l’escola pública i la inclusió del personal d’administració i serveis al sistema de pagament delegat.

Més notícies de Privada Concertada