CCOO i UGT aconsegueixen que el Govern aprovi la pujada salarial del 2,5% per a les empleades i empleats públics

El Consell de Ministres del pròxim dimarts dia 25 de juny aprovarà la pujada salarial recollida en el ‘Acord marc per a una Administració del segle XXI’, signat per CCOO, UGT i el Govern d’Espanya. Una pujada salarial del 2,5% per a les empleades i empleats públics per a 2024, amb caràcter retroactiu des de gener d’enguany.

Les empleades i empleats públics tindran la pujada salarial pactada per a 2024, 2.5% amb caràcter retroactiu des de gener. El Consell de Ministres del pròxim dimarts dia 25 aprovarà la pujada salarial recollida en l’Acord marc per a una Administració del segle XXI signat per CCOO, UGT i el Govern d’Espanya.

Encara que tard, es fa un pas més en el compliment de l’Acord. Tot això després del treball realitzat en les diferents comissions de seguiment de l’Acord i de la pressió duta a terme per CCOO i UGT per a fer realitat el compromís adquirit de la pujada del 2,5%.

Malgrat aquest avanç, totes dues organitzacions sindicals continuen treballant per al compliment del ‘Acord marc per a una Administració del segle XXI’ i negociant la jubilació parcial del personal funcionari i estatutari, amb l’objectiu que es pugui tancar l’acord abans de l’estiu.

Amb UGT i CCOO hi ha CERTESES, uns altres ho reclamen no sent signants de l’Acord.