Lleure educatiu

  • El lleure educatiu és un sector ampli i divers que engloba treballadors/es d’àmbits com l’espai de migdia, acollides, extraescolars, cases de colònies, albergs ludoteques i casals infantils, personal vetllador, suport educatiu i les estructures de les empreses del lleure.
  • Representa aproximadament a 25.000 treballadors I treballadores.
  • Actualment CCOO té la representació majoritària dins del sector, té la majoria dins dels comitès amb més treballadors i treballadores al lleure educatiu, i compta amb seccions sindicals que permeten l‘organització dels afiliats i afiliades del sector.