L’Ajuntament de Barcelona dificulta accedir a les subvencions per la inclusió dels infants amb discapacitat en les activitats d’estiu

Des de CCOO-Educació denunciem que l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el seu Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha modificat les bases generals reguladores del procediment de concessió de subvencions per a les entitats habilitades , dins de la campanya de vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona, per a promoure la inclusió dels infants amb discapacitat i amb necessitats de suport intensiu. 

Les principals modificacions són, per un costat que els infants que fins ara havien d’acreditar un 33% de grau de discapacitat per poder accedir al programa de subvencions, ara hauran d’acreditar un 40%; per un altre costat, i  no menys important, la subvenció que fins ara s’havia de dedicar a la contractació de personal directe de suport pels infants, ara es podrà destinar a altres tasques com, realitzar formació especialitzada als i les professionals, oferir un servei de supervisió i/o orientació pels i per les professionals que realitzen intervenció directe o millorar l’accessibilitat per a la realització de les activitats.

La primera de les modificacions té una afectació de caire directe sobre els infants, doncs deixa fora de l’accés a la subvenció a tots aquells que tenen un grau de discapacitat certificada inferior al 40%, evidentment aquesta mesura no afavoreix unes activitats de lleure educatiu inclusives, aquesta decisió, afectarà directament la qualitat educativa de moltes de les activitats, doncs amb un número menor de personal educador s’haurà d’atendre la diversitat educativa de tots els infants que participen en l’activitat, amb l’evident sobrecàrrega que això suposarà per les treballadores del lleure educatiu. Respecte a la segona de les modificacions, des de CCOO-Educació no posem en dubte la necessitat de realitzar formació especialitzada, oferir orientació o millorar l’accessibilitat, però el que no és de rebut, és que per poder fer això s’hagi de fer a costa de la contractació de personal, desvesteixen un sant per vestir-ne un altre, i ho fan a costa de la inclusió dels infants amb discapacitat.

És per tot això que des de CCOO-Educació hem decidit presentar esmenes al document de bases reguladores que vol implementar aquest canvis i urgim a l’Ajuntament de Barcelona a recular en aquesta mesura i apostar clarament per unes activitats de Lleure Educatiu inclusives a la ciutat de Barcelona. 

#EducacioInclusivaAmbGaranties

#VolemEl6PerCent

#LleureEducatiuAmbRecursos