Universitats públiques

Universitats públiques

El nostre sector agrupa el personal de les universitats públiques catalanes, que s’organitzen en 4 col·lectius: personal d’administració i serveis funcionari (PAS-F), personal d’administració i serveis laboral (PAS-L), personal docent i investigador funcionari (PDI-F) i personal docent i investigador laboral (PDI-L).

Som seccions sindicals especialment heterogènies i complexes pel fet d’agrupar aquests 4 col·lectius (cadascun amb el seu organisme de representació col·lectiva), amb règims, legislació laboral i convenis d’afectació diferents. El nostre sector te, comparativament, un alt nivell d’afiliació en l’àmbit educatiu i som el sindicat més votat i majoritari a l’àmbit.