Vetlladores en lluita: internalització ja!

El primer dia de les vacances de Nadal ha estat marcat per la concentració del personal vetllador davant del Departament d’Educació per exigir unes condicions laborals dignes per garantir una educació inclusiva real.

La concentració ha estat marcada per les moltes reivindicacions que té el personal vetllador. La principal preocupació del sector és la manca d’estabilitat laboral per culpa d’unes jornades parcials amb canvis d’horaris constants. A això se li afegeixen elements com el de no tenir unes funcions prou clares que els porta a assumir tasques pròpies de personal sanitari o d’educadores de necessitat educatives. D’aquesta manera han assenyalat al Departament d’Educació per permetre això i així estalviar-se diners a costa de les vetlladores i de la qualitat educativa.

La mobilització ha comptat amb la participació de centenars de persones entre les quals es trobava el secretari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, el qual ha volgut donar suport a les companyes vetlladores. També ha aprofitat per denunciar que el Departament d’Educació externalitzi aquest servei essencial i, a més, faci fer a les empreses la feina bruta, vulnerant els drets de les treballadores.

Per la seva banda, Cristina Broto, la responsable del sector del lleure, ha recordat que la internalització del personal vetllador ja queda recollida a la disposició addicional trenta-unena de la LEC, on s’específica que el Govern havia d’establir un calendari per a la internalització de les vetlladores com personal tècnic de suport educatiu, com són les EEE (Educadores d’Educació Especial) i les AEE ( Auxiliars d’Educació Especial), per tal que durant el curs 2020-21 les vetlladores passessin a formar part de les plantilles dels centres. Un fet que encara no s’ha produït.

Galeria d’imatges:

Resum de les intervencions:

Altres vídeos: