Taules salarials

Concertada

Monedes Medi Ambient

Taules salarials

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS D’ESCOLES CONCERTADES

Noves taules salarials !

Finalment i gràcies a la pressió de CCOO hem aconseguit unes  taules salarials amb uns increments  superiors a de la proposta inicial de les Patronals  de congelació salarial per al 2020 i un minso augment del 0,9% per al 2021.

Després d’una intensa negociació hem aconseguit que l’augment per al 2021 arribi fins al 1,5% en tots els conceptes (salari base i triennis).

Som conscients  que no és l’augment que aquest personal es mereix, però tenint en compte la situació actual, l’evolució negativa de la inflació i escoltats els nostres delegats i delegades hem cregut que en aquestes circumstàncies, el més adient era signar les taules.

CCOO seguim lluitant per millorar les vostres condicions laborals i salarials i, per això, creiem que és el moment que aquest personal sigui inclós al Pagament Delegat. Així ho hem defensat i seguirem fent-ho als diferents espais de negociació amb el Departament d’Educació, perquè entenem que això suposarà una millor garantia d’estabilitat laboral i salarial.

ESCOLES CONCERTADES

Increment de l’1,5%

L’increment salarial pactat per a l’Administració pública, gràcies als Acords d’Analogia Retributiva, també seran d’aplicació per als docents de les escoles concertades. Això suposa que a l’increment del 2% que anem gaudint des de gener del 2022, s’ha d’incorporar un augment del 1,5%.

Aquest  nou increment s’aplica també, amb caràcter retroactiu,  a partir del mes de gener i l’actualització, juntament amb els endarreriments corresponents, es faran efectius a la nòmina del mes de novembre.

Les quantitats que se’n deriven amb aquest nou increment són les següents:

Personal docentSou BasePlus analogiaComplement EspecíficTrienniComplement Tutoria

Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària

Professor/a titular1.747,45 €436,53 €35,95 €37,92 €60,27 €
Educador/a (unitat de suport E.E.)1.364,93 €292,98 €—-45,64 €    —

Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius

Professor/a titular2.062,50 €404,39 €35,95 €45,73 €84,78 €
*60,27 €

*Correspon als nivells de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS

Complements estadis

Estadis1r.116,772n.122,79€3r.139,22€4rt.150,75€5è.131,97€
Acumulat mensual116,74 €239,51 €378,69 €529,41 €661,35 €

Complements mensuals càrrecs directius 2022

Càrrecs directiusCentres estructura cíclicaCentres amb 1 o 2 líniesCentres amb 3 o 4 líniesCentres amb 5 o més línies

Educació Primària

Director/a382,85 €548,51 €755,12 €799,39 €
Subdirector/a —-389,39 €473,42 €499,31 €
Cap d’estudis261,31 €389,39 €473,42 €499,31 €

Educació Secundària Obligatòria

Director/a—-738,38 €798,69 €—-
Subdirector/a—-—-608,78 €—-
Cap d’estudis—-560,70 €608,78 €—-
Coor. pedagògic/a—-—-608,78 €—-
Cap de Departament—-84,80 €84,80 €—-

Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig i Superior

Director/a738,18 €
Cap d’estudis560,55 €
Cap de Departament84,78 €

CCOO som el primer sindicat del conjunt de les administracions públiques. Això ens permet ser decisius en aquestes negociacions i gràcies als Pactes d’Analogia Retributiva signats pel nostre sindicat, ser determinants també a les escoles concertades.

BATXILLERAT  NO CONCERTATS A ESCOLES CONCERTADES

Noves taules salarials !

Finalment i gràcies a la pressió de CCOO i d’una intensa negociació hem aconseguit un augment acumulat per al 2021 del 2,5% en tots els conceptes (salari base, triennis i plus de Batxillerat).

Som conscients  que no és l’augment que ens hagués agradat, però tenint en compte la situació actual, l’evolució negativa de la inflació i escoltats els nostres delegats i delegades hem cregut que en aquestes circumstàncies, el més adient era signar les taules.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS D’ESCOLES CONCERTADES

Noves taules salarials !

Finalment i gràcies a la pressió de CCOO hem aconseguit unes  taules salarials amb uns increments  superiors a de la proposta inicial de les Patronals  de congelació salarial per al 2020 i un minso augment del 0,9% per al 2021.

Després d’una intensa negociació hem aconseguit que l’augment per al 2021 arribi fins al 1,5% en tots els conceptes (salari base i triennis).

Som conscients  que no és l’augment que aquest personal es mereix, però tenint en compte la situació actual, l’evolució negativa de la inflació i escoltats els nostres delegats i delegades hem cregut que en aquestes circumstàncies, el més adient era signar les taules.

CCOO seguim lluitant per millorar les vostres condicions laborals i salarials i, per això, creiem que és el moment que aquest personal sigui inclós al Pagament Delegat. Així ho hem defensat i seguirem fent-ho als diferents espais de negociació amb el Departament d’Educació, perquè entenem que això suposarà una millor garantia d’estabilitat laboral i salarial.