Taules salarials

Concertada

Monedes Medi Ambient

Taules salarials

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS D’ESCOLES CONCERTADES

Noves taules salarials !

L’increment del 4% amb efectes retroactius des de gener i per al 2023 signat a data 27 d’octubre de 2023, es concreten en les següents quantitats

La publicació al DOGC ha estat el 18/12/2023 moment a partir del qual, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.

ESCOLES CONCERTADES

Pagament delegat ha informat a CCOO que ha fet previsió de fons per abonar a la nòmina de novembre el 0,5% d’increment addicional corresponent a l’any 2023 i els endarreriments, amb efecte retroactiu des de l’1 de gener.

BATXILLERAT NO CONCERTATS A ESCOLES CONCERTADES

Noves taules salarials !

L’increment del 3% amb efectes retroactius des de gener i per al 2023 signat a data 27 d’octubre de 2023, es concreten en les següents quantitats

La publicació al DOGC ha estat el 18/12/2023 moment a partir del qual, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.

RETRIBUCIONS 2023. PREESCOLAR (EDUCACIÓ INFANTIL INTEGRAT, 1r. CICLE) NO CONCERTAT A ESCOLES CONCERTADES

Noves taules salarials !

L’increment del 3% amb efectes retroactius des de gener i per al 2023 signat a data 27 d’octubre de 2023, es concreta en les següents quantitats.

CCOO, a la mesa negociadora del conveni, vam defensar un increment salarial superior al 3% per als sous d’educador/a infantil, tècnic/a superior d’educació infantil,  tècnic/a especialista i assistent infantil però el posicionament del sindicat majoritari del sector de la concertada va impossibilitar aquesta fita.

La publicació al DOGC ha estat el 18/12/2023 moment a partir del qual, les empreses disposen de dos mesos per fer l’abonament dels endarreriments que hi puguin haver.