Retribucions a les escoles concertades 2023

Pagament delegat ha informat a CCOO que ha fet previsió de fons per abonar a la nòmina de novembre el 0,5% d’increment addicional corresponent a l’any 2023 i els endarreriments, amb efecte retroactiu des de l’1 de gener.

Personal docentSou BasePlus analogiaComplement EspecíficTrienniComplement Tutoria
Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària
Professor/a titular1.799,88€450,70 € 35,95€39,06 € 62,09€
Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius
Professor/a titular2.123,35€ 417,60 € 35,95 € 47,11 € 87,33€*62,09€
Professor/a ajudant C.F.1.923,38 € 469,91 € 35,95 € 39,06 € 

*Correspon als nivells de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS

Estadis1r.120,25 € 2n.126,46€ 3r.143,36€ 4rt.155,25€ 5è.135,90€ 
Acumulat mensual 246,71 € 390,07 € 545,32 € 681,22 € 

COMPLEMENTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS 2020

Càrrecs directiusCentres estructura cíclicaCentres amb 1 o 2 líniesCentres amb 3 o 4 líniesCentres amb 5 o més línies 
Educació Primària
Director/a394,36 € 564,98 € 777,78 € 823,38 € —-
Subdirector/a 401,08 € 487,63 € 514,30 € —-
Cap d’estudis269,16 € 401,08€ 487,63 € 514,30€ —-
Educació Secundària Obligatòria
Director/a—-760,34 € 822,43 € —-—-
Subdirector/a—-—-626,88 € —-—-
Cap d’estudis—-577,44 € 626,88 € —-—-
Coor. pedagògic/a—-—-626,88 € —-—-
Cap de Departament—-87,33 € 87,33 € —-—-
Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior
Director/a760,34 € 
Cap d’estudis577,44 € 
Cap de Departament  87,33 €