Lluita laboral a l’educació pública

Campanyes Educatives

Lluita laboral a l’educació pública

Campanyes educació pública

Mesa de negociació educació pública
Oposicions docents transparents i amb garanties
Condicions laborals
  • Decret de plantilles

  • Impugnació decret de direccions

  • Teletreball

  • Reducció 2h majors de 55 anys

Lluita sindical curs 2021-22

Responsabilitat i compromís de CCOO en la formació per l’acreditació del nivell C2. 9/02/2022

El Departament d’Educació ha anunciat en roda de premsa que el certificat C2 de català  de l’any  2022 al 2024 tindrà un increment de puntuació com a mèrit en les diferents convocatòries (concursos de trasllats,  concursos de mèrits, oposicions docents o estadis docents). I que a partir de 2024 de forma progressiva,  es començarà a introduir com a requisit d’accés a la funció docent, a la borsa de treball i per a tot el personal en actiu.
Educació ha fet aquest anunci sense abans dur-ho a negociació a la mesa sectorial. CCOO ja li hem exigit que aquest tema que afecta les condicions de treball del personal docent es dugui a la mesa.
Totes les mesures del pla d’impuls del català als centres que ha fet públiques el Departament fins ara van en la mateixa direcció, que sembla ser la de fer recaure el pes i la pressió a les docents.  Com a representants legals del personal docent això no ho podem permetre, exigim una oferta de formació suficient i assequible/gratuïta,  amb una anàlisi de la situació del professorat, que s’elabori  un pla de formació contínua i sistemes per acreditar el C2 o equivalent.
CCOO tenim la responsabilitat de participar i contribuir en la formació de les persones treballadores, per aconseguir una ocupació que sigui de qualitat,  les millors condicions de capacitació laboral i la millora de les condicions de treball. En aquest sentit, estem treballant quina podria ser la millor oferta formativa,  en les condicions més apropiades segons les necessitats del personal docent actual i dels futurs aspirants, així com de la nostra afiliació.
Us anirem informant puntualment de les novetats que hi pugui haver.

C2: Exigim a Educació claredat, concreció i recursos. Prou d’anuncis sorpresa! 03/02/2022

El Departament anuncia que el  C2 de català serà requisit per al personal docent a partir de 2024
Exigim a Educació claredat, concreció i recursos. Prou d’anuncis sorpresa!!!
El conseller d’Educació ha anunciat que exigirà el nivell C2 de català a totes les persones docents a partir de 2024.
CCOO considerem escandalós que el Departament d’Educació segueixi anunciant a la premsa mesures que afecten totes les persones treballadores enlloc de dur-les a la mesa sectorial prèviament, que és el lloc on s’han de tractar els temes que afecten les condicions laborals de les persones treballadores, en aquest cas el requisit lingüístic. Un senyal més del menysteniment a la representació legal dels treballadors i treballadores i a aquest àmbit de negociació.
Davant d’aquest anunci mediàtic, ens preguntem per què el Departament no explica tot el ventall de mesures del seu Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana als centres educatius, la seva planificació, els recursos previstos i molts altres perquès: 
per què la primera mesura anunciada pel govern en relació a la millora de la situació del català a les aules fou l’anunci de la intervenció de la inspecció educativa als centres?
per què la segona mesura anunciada ara pel Departament d’Educació és l’exigència del requisit del nivell C2 a les docents?
per què no se’ns explica com s’ha iniciat el pla pilot dels grups impulsors del català als centres? Quin suport, acompanyament i recursos tenen?
Potser el departament vol desviar l’atenció pel que fa a la seva responsabilitat en l’aplicació i seguiment de la immersió lingüística durant tots aquests anys, és a dir, garantir i facilitar l’adquisició de les competències lingüístiques, la formació pedagògica i la gestió lingüística a l’aula per a tot el seu personal. Posa el focus en les possibles “mancances” del professorat per aquest motiu ?
El Departament en la seva nota de premsa exposa que fins al 2024 s’incentivarà al professorat perquè  acrediti el C2,  incrementant la puntuació actual en els concursos de trasllats, els concursos de mèrits, les oposicions docents o els estadis docents. Per tant, cal negociació a la mesa sectorial de tots aquests aspectes que afecten la mobilitat, l’obtenció de plaça o de  vacant o percebre el complement en el cas dels estadis. Cal recordar que, després de 10 anys, encara no s’ha revertit la retallada del primer estadi o sexenni.
Anuncia també que, a partir de 2024, el C2 s’introduirà progressivament com a requisit d’accés a la funció docent, la qual cosa afectarà la borsa i totes les persones que estiguin exercint la docència. 
Aquesta implementació necessita, en primer lloc, els seus processos per tenir una oferta de formació assequible i suficient  perquè les persones que vulguin accedir a la docència puguin acreditar el nivell C2. El departament diu que, per garantir la formació del professorat, oferirà formació i acreditació a través de les EOI i del Consorci de Normalització Lingüística, ampliant la seva oferta. CCOO demanem al Departament que comparteixi la valoració de l’oferta actual de formació, per exemple la del Consorci de Normalització Lingüística, i valorem si és suficient i és prou assequible. Demanem que ens respongui per quin motiu a Catalunya les taxes de les proves són molt més elevades que en altres comunitats.
Pel que fa al professorat que ja forma part de les plantilles docents dels centres educatius, reclamem un estudi de la situació i de les necessitats d’aquest personal i que es planifiqui i es dugui a terme un pla de formació contínua esglaonat i d’accés gratuït per poder obtenir el certificat C2 de llengua catalana o equivalent, així com que s’habiliti un sistema per poder acreditar l’esmentat nivell. Volem conèixer, per tant, quin serà aquest pla i la inversió prevista per aplicar-lo.
Fa anys que el Departament fa una inversió mínima en formació del professorat, hem perdut molta formació que ens ajudava a desenvolupar la nostra tasca amb solvència, més eines i coneixements més profunds i diversos. Demanem una inversió real del 0,7% de la massa salarial, això és el que correspon a qualsevol empresa. En el cas de docents de pública del Departament d’Educació, es tractaria de 25M€/any.

Retorn de tota la paga sostreta de 2014, a la nòmina de novembre! 18/10/2021

El sindicalisme útil: recuperem la paga robada el 2014!
Document PDF
Cartell infografia
Avui 18 d’octubre, acabem d’aprovar el retorn íntegre, a la nòmina de novembre, de la totalitat de la paga extra del 2014, que ens van robar amb l’excusa de la crisi-estafa.
Aquest retorn no és cap mesura de gràcia del Govern, sinó fruit del sindicalisme de lluita i amb capacitat de negociació de CCOO. No vam deixar de protestar contra totes les retallades entre el 2010 i el 2014 ni tampoc durant la recuperació de l’economia. Així, el 2018 quan la millora de la situació econòmica era patent i el Govern continuava mirant cap a un altre costat, CCOO vam pressionar amb dues ocupacions del departament dirigit per Josep Puigneró durant el mes de novembre. Van ser accions en solitari del nostre sindicat, que vam reforçar amb una concentració al Parlament i la convocatòria d’una vaga de 24 hores a tota la Generalitat per al 12 de desembre, conjuntament amb la UGT. Aquesta pressió va donar els seus fruits i vam aconseguir un acord abans de la vaga que ens va permetre desconvocar-la.
Així, sense necessitat de perdre el salari de la vaga, les treballadores i treballadors de la Generalitat vam aconseguir recuperar les dues pagues robades. La del 2013 la vam recuperar en dos terminis: una part el 2019 i l’altra, el 2020. Pel que fa a la del 2014, aquest any se n’havia de recuperar el 55%, però, tal com constava en el punt tercer del Pacte de desconvocatòria de la vaga, es podia negociar la recuperació total aquest 2021.
Així, en cada reunió de la mesa general, CCOO hem exigit que el pagament íntegre es fes durant l’any. La darrera vegada que ho vam demanar va ser a la mesa de l’1 de juliol del 2021. En la mateixa reunió, l’Administració ens va manifestar la impossibilitat de complir una part d’aquell mateix acord sindical, com és el 50 % del complement de productivitat (uns 11 milions d’euros actualment) pel fet de no haver actualitzat els criteris d’avaluació de l’acompliment. Davant la nostra exigència del compliment de l’acord, es va constituir un grup de treball en què hem constatat la impossibilitat d’arribar a un nou acord abans de finals d’any. CCOO hem demanat el cobrament en la mateixa forma que fins al 2011, però, avui, l’Administració ens ha plantejat treballar per acordar la forma de repartiment del complement de productivitat per al 2022 a canvi de retornar la totalitat de la paga del 2014 aquest mes de novembre. CCOO hem acceptat aquesta modificació de l’acord del 2018, ja que implica una millora per al conjunt dels empleats i empleades de la Generalitat, del seu sector públic i de les empreses concertades, i comporta recuperar uns 240 milions d’euros ja per a aquest any. Immediatament començarem a treballar per al retorn del complement de productivitat, en la seva totalitat i sense pèrdua de massa salarial, per al 2022.
Celebrem, doncs, la recuperació d’aquests diners, que eren nostres, i recordem que els hem aconseguit amb la mobilització, l’organització, la negociació i l’acord. CCOO exerceix el conflicte social de manera responsable i realista, eficient i persistent.

1 300x300[1]
CCOO presenta un contenciós-administratiu contra el sistema de provisió de llocs de treball.
Acord per reduir la temporalitat del personal interí.
Confirmat el cobrament del 55% de la paga extra del 2014 i l’increment salarial del 0,9% de 2021. 15/09/2021

RETORN DEL 55% DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2014 AL NOVEMBRE
Document en PDF
Fent efectiu l’Acord signat per CCOO a finals de 2018 amb la Generalitat de Catalunya, està previst que al novembre d’aquest any cobrem el 55% de la paga extraordinària de 2014.
En la taula següent podeu veure la situació de cadascuna de les pagues 2013 i 2014 que ens va prendre el govern de la Generalitat:
Paga extra % Situació
2013 40 Retornat
2013 60 Retornat
2014 55 Es farà efectiu al novembre d’aquest 2021
2014 45 Està previst el seu retorn el 2022
 
Recordeu que les persones que, per la circumstància que sigui, heu perdut el vincle laboral amb el centre de treball on hauríeu d’haver cobrat aquestes pagues, també teniu el dret a què se us facin efectius aquests retorns, en el cas que l’administració no ho hagi fet d’ofici. Si és la vostra situació, o teniu companys o companyes en aquesta situació, no dubteu en posar-vos en contacte amb CCOO i us ajudarem a fer el tràmit pertinent.
Recordeu que l’Acord que ha fet possible aquest retorn de les pagues va ser fruit de la vaga i la negociació. El sindicat està treballant a la Mesa General de la Funció Pública perquè el 45% restant de la paga extraordinària de 2014 es pagui a principis de 2022.  
CCOO continuem lluitant per la recuperació de les retallades econòmiques i els drets que ens van arrabassar al seu dia. 
INCREMENT SALARIAL DEL 0,9% AMB EFECTES RETROACTIUS DES DE GENER DE 2021 
Alhora, us informem que el govern ha aprovat el Decret Llei que permet fer efectiu  l’increment salarial del 0,9% amb efectes retroactius des de gener de 2021 contemplat als Pressupostos Generals de l’Estat. És una reivindicació que CCOO veníem fent des de feia mesos a la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya i que el govern anterior es va resistir a tirar endavant.
L’increment es farà efectiu al setembre en la majoria de les administracions públiques catalanes. Òbviament, aquelles administracions que, per diferents motius, paguin més tard hauran d’incloure en la retroactivitat d’aquest pagament els mesos de retard. En aquests casos, el sindicat pressionarà perquè el pagament es faci efectiu com més aviat millor.  
Salut i lluita,
CCOO Educació
Tramitació recuperació paga extraordinària 2013 i 2014 pel personal que ja no presta serveis
Aplicació per tramitar la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària dels anys 2013 i 2014, per al personal que ha deixat de prestar serveis, per extinció de la relació de serveis, per haver passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a altres administracions, i que hagi modificat les seves dades bancàries.
El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant els exercicis 2013 i 2014 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà –pel que fa a l’exercici 2014 – durant el darrer trimestre de l’exercici 2021 la recuperació parcial de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.
Teniu tota la informació i les diferents sol·licituds en aquesta pàgina web del Departament d’Educació

Amb aquest pagament el Govern compleix amb el calendari de l’acord que CCOO vam signar l’11 de desembre de 2018, en el Comitè de Vaga, arran de la Vaga General de Serveis Públics que vam convocar únicament i de manera conjunta UGT i CCOO, per exigir la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014.
Més informació a: Retorn del 55% de la paga extraordinària de 2014 al novembre

Denunciem l’incompliment de la normativa en els horaris i la sobrecàrrega que comporta. 07/09/2021

Document en PDF
Cartell
En aquests primers dies de curs hem detectat centres educatius de secundària que volen aplicar una distribució horària i unes càrregues de treball abusives. 
Incomplint la normativa, alguns centres organitzen les seves jornades de treball en sessions lectives de 50 o 55 minuts enlloc dels 60  minuts reglamentaris. En aquests casos es pot donar la situació que fent sessions de 55 minuts, en una setmana, s’acabin fent 20,73 sessions de classe enlloc de les 19 que diu la normativa. I fer 9 hores complementàries de 55 minuts pot suposar fer 9,81 sessions. 
És evident que s’està obligant a fer en el mateix temps, 21 classes en lloc de les 19 reglamentàries.  Aquest augment de sessions lectives és  una sobrecàrrega de treball que perjudica greument a les persones treballadores amb un excés de feina continuat al qual cal posar fre, a més de constituir un incompliment de normativa. 
A banda d’aquestes irregularitats també hem detectat centres que canvien els noms d’algunes sessions no lectives (com reunions de coordinació, de departament, etc) per tal d’augmentar l’horari fix de permanència setmanal del personal docent més enllà de les 24 hores. Això també és un incompliment de la normativa. 
Aquests fets van en detriment de la qualitat educativa i d’una atenció més personalitzada a l’alumnat a causa de la sobrecàrrega d’hores lectives als docents, disminuint les possibilitats de fer seguiment a l’alumnat per l’increment del nombre de grups, correccions i preparacions de classes que això suposa.
Segons els Documents per a l’organització i la Gestió dels centres (Personal docent) publicats pel Departament d’Educació el dia 5 de juliol de 2021 l’horari del professorat amb destinació als instituts, a les escoles d’art i a les escoles oficials d’idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d’acord amb la distribució següent:
a) 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d’activitats complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d’equip docent, reunions de departament, coordinacions d’àmbit i de tutories, comissió d’atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre. 
b) 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica. 
c) 7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
Aquestes instruccions són d’obligat compliment per a tots els centres educatius de Catalunya i no poden ser modificades per acords de centre.
Si el teu horari no s’adiu a la normativa posa’t en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari i si estàs afiliat/da també pots contactar directament amb la persona referent de CCOO del teu centre. Tractarem les teves dades de forma confidencial
Lluitarem contra les pràctiques abusives i vetllarem per l’estricte compliment de la normativa a tots els centres. CCOO t’acompanyarà, assessorarà i donarà suport sempre que ho necessitis.

Dia Dels Docents 1[1]
Curs 2021-22: + recursos + drets
A l’FP calen uns 2.000 docents i 880 grups per evitar la sobreràtio, garantir la qualitat educativa i la seguretat a les aules en pandèmia. 11/08/2021

Catalunya lidera la major crisi d’escolarització amb un dèficit de més de 26.000 places públiques a l’FP vulnerant el dret a l’escolarització i a l’equitat de milers de joves
A finals de juliol Educació va comunicar les mesures  per fer front a la manca de places públiques de  Formació Professional a Catalunya, davant una situació que continuen qualificant de ‘sobrevinguda i imprevista’. Les CCOO hem denunciat i qualificat aquesta situació com una manca estructural, fruit de la no planificació de l’oferta d’FP, de la desinversió educativa, de l’ofegament del creixement de l’oferta pública i de la manca d’orientació professional.
El mateix Síndic de Greuges ens n’ha donat la raó i s’ha pronunciat sobre la manca d’oferta en els cicles de grau mitjà. Dies més tard s’ha facilitat a la premsa la manca de places en els graus superiors que eleva el dèficit a més de 26.000 places, amb la ràtio de 30 alumnes per aula. La manca de transparència i la dificultat d’accés a les dades de la preinscripció són una molt mala praxis si es vol garantir un procediment d’admissió d’alumnat equitatiu i ens fa pensar que poden ser molts més alumnes si tenim en compte també  els ensenyaments artístics i de règim especial, que tenen una elevada preinscripció i un gran dèficit endèmic en l’oferta pública.
El Departament no escolta, no posa ni “pegats” a la greu situació de manca de places públiques d’FP. Va anunciar l’augment de 4.215 places de grau mitjà i, lamentablement, aquest augment no es correspon amb un increment de grups proporcional, atès que es crea la irrisòria quantitat de 60 grups nous i esproposa implementar majoritàriament ‘l’augment de capacitat de 433 grups’, eufemisme que endolça el mot ‘sobreràtio’, mesura que es va adoptar per darrer cop durant les retallades del 2012. Amb aquestes mesures ‘extraordinàries’ el Síndic va alertar que només en grau mitjà segueixen quedant desateses més de 10.000 sol·licituds i 13.000 alumnes iniciaran el curs en grups  amb sobreràtios.
L’altra mesura que proposa Educació és derivar alumnat que s’ha preinscrit a l’FP al batxillerat, augmentant el risc d’abandonament del sistema educatiu per seguir un itinerari no desitjat.
També cal comentar la improvisació que hi ha hagut respecte a quins grups crear de les diferents famílies professionals i en quins territoris, sobretot en el cas de cicles formatius industrials que requereixen de tallers, maquinària i de recursos concrets. Crida poderosament l’atenció que els Serveis Territorials de Lleida siguin l’únic territori en el qual no s’incrementa ni un grup, serà degut a la impossibilitat de fer-ho per manca d’espais, tallers, aules tècniques als instituts on es fa l’oferta d’aquests cicles formatius, que ha fet impossible que no hi hagués ni un grup més? Des de CCOO continuem reclamant per l’FP equipaments de qualitat, sobretot en aquesta pandèmia que ha generat una crisi educativa i social, en el pla de xoc que proposàvem per al curs 2020/2021 ja  s’hi incloïa:
Reprogramar i assegurar l’assoliment de les competències professionals als centres educatius, amb el reforç a tallers i aules pràctiques, requerint de recursos i augment de plantilla del professorat per a tal fi.
Lamentablement la mesura  que el Departament proposa implementar majoritàriament és ‘l’augment de capacitat dels grups’, eufemisme que endolça el mot sobreràtio. En resum, l’augment del nombre d’alumnat per grup, tot i ser ben conscients que és causa d’AEP i del percentatge d’aquest en els cicles formatius de grau mitjà que arriba al 40%. I Educació no es planteja cap augment de plantilla per atendre tot aquest alumnat?
Cap de les mesures urgents que reclamàvem des de CCOO de Catalunya aquest juliol, ha estat tinguda en compte:

  • Ampliació de l’oferta pública posant a disposició equipaments de qualsevol titularitat, com es plantejà fer per aquest curs passat, 2020-2021,  en l’etapa obligatòria. No s’ha tingut en compte aquesta alternativa ni explorat, així no s’han creat els grups que haurien estat necessaris per la manca de previsió d’espais adients, entre altres possibles raons.

  • Evitar les sobreràtio o sobresaturació a les aules, amb recursos extraordinaris de personal docent. El Departament ha anunciat l’augment de ràtios dels grups, sense explorar altres mesures encaminades a una FP de qualitat i focalitzada en l’atenció personalitzada del seu alumnat, sobretot el de grau mitjà, ni considerar l’increment de plantilla amb aquesta finalitat. Valorem com  un despropòsit la proposta de deixar a més de 400 grups amb una ràtio de fins a 33 alumnes en una aula. Alhora tornem a denunciar l’abandonament que han sofert els ensenyaments postobligatoris durant tot aquest temps, sense ni tan sols comptar amb cap plantilla addicional de reforços covid, la qual hem reclamat també per FP.

  • Incrementar l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya. Educació mantén silenci respecte a l’IOC, l’oferta de cicles formatius i els recursos i gestió específica que necessitaria l’IOC com a únic centre públic a distància de Catalunya. Mentrestant l’oferta privada d’FP ha crescut exponencialment sense regulació adient, l’IOC està patint un ofegament des de fa anys.

  • Destinar una partida pressupostària extraordinària per garantir el dret a l’escolarització de milers de joves.

Fem reclamació de  recursos extraordinaris per la Formació Professional, per donar compliment a l’article 109 de la LOMLOE que estableix l’obligació de l’administració de garantir el dret de totes les persones a l’educació, mitjançant una oferta suficient de places públiques i la suficient inversió en l’FP pública. No volem oblidar tampoc la necessitat de la implementació del Decret 150/2017 de 17 d’octubre per a l’educació inclusiva també a l’FP, l’adopció de mesures per combatre la bretxa de gènere i l’orientació acadèmica i professional que ha de ser present en totes les etapes educatives

El Síndic es pronuncia sobre la situació crítica de l’FP a Catalunya després de les denúncies de CCOO i famílies

Considera que el dèficit de places és estructural i que hi ha una manca de garanties d’escolarització i d’oportunitats per als joves que opten per l’itinerari professional.
Després de les denúncies fetes per CCOO (que podeu consultar aquí i aquí)  els darrers dies i l’acompanyament realitzat a les famílies per denunciar al Síndic de Greuges la manca de places públiques d’FP. Per atendre la demanda el Defensor de les persones avui s’ha pronunciat sobre la situació de l’FP a Catalunya coincidint amb les valoracions de CCOO sobre la vulneració del dret a la formació de l’alumnat que opta per l’FP i la segregació que representa no garantir la seva escolarització en un context de dèficit d’oferta en una situació de crisi sanitària, social i educativa, amb un percentatge molt alt d’abandonament escolar prematur a l’FP, que als graus mitjans arriba al 40%, i amb un atur juvenil  del 38 % que afecta a les persones joves fins a 24 anys.
Entre les consideracions que fa destaquen: 
1- En el conjunt de Catalunya, la diferència entre oferta inicial i sol·licituds rebudes ha estat de 14.788 .’ Sense tenir en compte l’alumnat que per diversos motius no es vol quedar sense plaça en el cicle desitjat i tria en primera opció un centre privat.
2- El Departament d’Educació ha anunciat que procedirà a augmentar l’oferta a través dels increments de ràtios dels cicles ja existents i a través de l’obertura de nous grups per intentar donar resposta a la major part de la demanda no coberta de formació professional possible, alhora que part de l’alumnat serà derivat al batxillerat.
3- Aquest increment excepcional d’oferta, però, previsiblement, no serà suficient per atendre i oferir oportunitats formatives al conjunt de les sol·licituds presentades. D’acord amb la informació disponible, la diferència entre sol·licituds i oferta final continua essent elevat, de 10.573 sol·licituds no ateses .
 4-La manca d’oferta suficient aboca a l’alumnat a abandonar el sistema educatiu pel fet de no poder accedir a una formació que respongui als seus interessos i necessitats, alhora que impedeix que joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu puguin retornar-hi.

5-Només a la ciutat de Barcelona, l’increment de les sol·licituds de preinscripció a cicles formatius de grau mitjà se situa en el 27,0% respecte al curs 2020/2021.

6- El Departament d’Educació hauria pogut preveure adequadament aquest increment de demanda i fer una millor programació de l’oferta de cara al curs 2021/2022, sense necessitat de fer un increment sobrevingut de l’oferta en condicions no òptimes, atès que es desenvolupa en part amb increments de ràtio (2.415 places) que no són positius per a la qualitat de l’ensenyament, en part amb la creació de grups (60 nous grups amb 1.800 places) amb temps limitat per als centres per poder-se organitzar adequadament.

Entre les recomanacions destaquen:
1) Garantir una plaça de cicle formatiu de grau mitjà a tot l’alumnat preinscrit a aquests ensenyaments en el procés d’admissió per al curs 2021/2022, preferentment en oferta vinculada a la família professional.
2) Modificar els criteris de prioritat en l’accés a la FP: en el supòsit de no garantir la provisió universal d’aquests ensenyaments, modificar l’article 47.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, amb l’objectiu de garantir la continuïtat formativa a l’alumnat escolaritzat als ensenyaments obligatoris o als PFI que segueix l’itinerari formatiu que estableix la mateixa Administració educativa.
3) Reforçar els sistemes d’orientació i acompanyament a l’escolaritat de l’alumnat matriculat als ensenyaments secundaris postobligatoris, especialment de l’alumnat que s’ha preinscrit a determinats cicles formatius i no ha pogut accedir a l’oferta que més s’ajusta als seus interessos i expectatives.
4) Combatre les desigualtats territorials existents en la provisió de l’oferta de formació professional i prioritzar la creació de places a les comarques amb més dèficit de provisió.
5) Planificar la creació de nova oferta de primer de CFGM de cara al proper procés d’admissió per al curs 2022/2023, amb el creixement que correspongui a l’impacte de la crisi derivada de la pandèmia en la demanda de formació professional, i en aquesta línia, consolidar l’increment d’oferta de nova creació fet enguany amb la previsió suficient per evitar que part d’aquesta nova oferta es creï a partir d’increments de ràtio (2.325 places d’enguany corresponen a increments de ràtio).

Amb aquest informe s’evidencien les necessitats de l’FP reclamades des de fa anys des de CCOO. Lamentem que s’hagi hagut d’arribar a aquesta situació extraordinària, però no imprevisible, perquè les administracions se n’hagin adonat de la problemàtica social i educativa al voltant de les polítiques en FP.

Celebrem que el Síndic hagi identificat el problema i proposi mesures per  solucionar  la situació dels milers de joves; esperem que es converteixi en una línia estratègica de treball en matèria de política educativa per garantir la igualtat d’oportunitats i lluitar contra la segregació.


Escrit del Síndic

Campanyes anteriors

DRET CONSTITUCIONAL DE VAGA

DRET CONSTITUCIONAL DE VAGA

DRET CONSTITUCIONAL DE VAGA
Documentació:
Avís al Departament de Treball, com a mínim amb 10 dies d’antelació, per part de les organitzacions sindicals de l’àmbit que comprèn la convocatòria o bé directament dels mateixos treballadors i treballadores d’un centre de treball, afectats pel conflicte, quan es decideix, després de votació, fer la vaga. La votació ha de ser secreta i es decidirà per majoria simple. El resultat de la votació haurà de constar en acta.
Durada: 
Fixada en la convocatòria.
Retribucions: 
Descomptes de tots els conceptes de la nòmina i del meritat de la paga extra, proporcionals al temps de durada de la vaga.
Observacions:
Dret individual fonamental. Impedir o limitar l’exercici d’aquest dret, en determinades circumstàncies, està tipificat a l’article 315 del Codi Penal. Mentre duri la vaga, els i les vaguistes no podran ser substituïts per treballadors o treballadores aliens. Es respectarà el dret a treballar d’aquelles persones que no segueixin la vaga. Poden decretar-se serveis mínims (cura i vigilància dels menors), per ser l’educació un servei essencial per a la comunitat, que han de ser pactacts entre els sindicats convocants i l’Administració.
El Tribunal Constitucional, en la sentència 254/88, de 21 de desembre, reconeix el dret a requerir a altres l’adhesió i la participació en la vaga amb piquets informatius, sense impedir el lliure exercici del dret al treball.

Normativa: 
Article 28 de la Constitució Espanyola.
Article 2.2 de la LO 11/85, de llibertat sindical, de 2 d’agost.
Art 10 RD 17/1997, de 4 de març sobre relacions de treball
Documents per a l’organització i la gestió dels centres docents.