C2: Exigim a Educació claredat, concreció i recursos. Prou d’anuncis sorpresa!!!

El Departament anuncia que el  C2 de català serà requisit per al personal docent a partir de 2024

Exigim a Educació claredat, concreció i recursos. Prou d’anuncis sorpresa!!!

El conseller d’Educació ha anunciat que exigirà el nivell C2 de català a totes les persones docents a partir de 2024.

CCOO considerem escandalós que el Departament d’Educació segueixi anunciant a la premsa mesures que afecten totes les persones treballadores enlloc de dur-les a la mesa sectorial prèviament, que és el lloc on s’han de tractar els temes que afecten les condicions laborals de les persones treballadores, en aquest cas el requisit lingüístic. Un senyal més del menysteniment a la representació legal dels treballadors i treballadores i a aquest àmbit de negociació.

Davant d’aquest anunci mediàtic, ens preguntem per què el Departament no explica tot el ventall de mesures del seu Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana als centres educatius, la seva planificació, els recursos previstos i molts altres perquès: 

  • per què la primera mesura anunciada pel govern en relació a la millora de la situació del català a les aules fou l’anunci de la intervenció de la inspecció educativa als centres?
  • per què la segona mesura anunciada ara pel Departament d’Educació és l’exigència del requisit del nivell C2 a les docents?
  • per què no se’ns explica com s’ha iniciat el pla pilot dels grups impulsors del català als centres? Quin suport, acompanyament i recursos tenen?

Potser el departament vol desviar l’atenció pel que fa a la seva responsabilitat en l’aplicació i seguiment de la immersió lingüística durant tots aquests anys, és a dir, garantir i facilitar l’adquisició de les competències lingüístiques, la formació pedagògica i la gestió lingüística a l’aula per a tot el seu personal. Posa el focus en les possibles “mancances” del professorat per aquest motiu ?

El Departament en la seva nota de premsa exposa que fins al 2024 s’incentivarà al professorat perquè  acrediti el C2,  incrementant la puntuació actual en els concursos de trasllats, els concursos de mèrits, les oposicions docents o els estadis docents. Per tant, cal negociació a la mesa sectorial de tots aquests aspectes que afecten la mobilitat, l’obtenció de plaça o de  vacant o percebre el complement en el cas dels estadis. Cal recordar que, després de 10 anys, encara no s’ha revertit la retallada del primer estadi o sexenni.

Anuncia també que, a partir de 2024, el C2 s’introduirà progressivament com a requisit d’accés a la funció docent, la qual cosa afectarà la borsa i totes les persones que estiguin exercint la docència. 

Aquesta implementació necessita, en primer lloc, els seus processos per tenir una oferta de formació assequible i suficient  perquè les persones que vulguin accedir a la docència puguin acreditar el nivell C2. El departament diu que, per garantir la formació del professorat, oferirà formació i acreditació a través de les EOI i del Consorci de Normalització Lingüística, ampliant la seva oferta. CCOO demanem al Departament que comparteixi la valoració de l’oferta actual de formació, per exemple la del Consorci de Normalització Lingüística, i valorem si és suficient i és prou assequible. Demanem que ens respongui per quin motiu a Catalunya les taxes de les proves són molt més elevades que en altres comunitats.

Pel que fa al professorat que ja forma part de les plantilles docents dels centres educatius, reclamem un estudi de la situació i de les necessitats d’aquest personal i que es planifiqui i es dugui a terme un pla de formació contínua esglaonat i d’accés gratuït per poder obtenir el certificat C2 de llengua catalana o equivalent, així com que s’habiliti un sistema per poder acreditar l’esmentat nivell. Volem conèixer, per tant, quin serà aquest pla i la inversió prevista per aplicar-lo.

Fa anys que el Departament fa una inversió mínima en formació del professorat, hem perdut molta formació que ens ajudava a desenvolupar la nostra tasca amb solvència, més eines i coneixements més profunds i diversos. Demanem una inversió real del 0,7% de la massa salarial, això és el que correspon a qualsevol empresa. En el cas de docents de pública del Departament d’Educació, es tractaria de 25M€/any.