Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Interrogant Exclamacio Educacio

Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Motius, característiques i sou segons el cas.

Permisos de maternitat

Jubilació

Jubilació parcial

Retribucions 2022 Taules Salarials