Personal laboral de centres educatius subrogats

Aquestes seran les teves primeres eleccions sindicals de les treballadores i treballadors de les escoles subrogades a la xarxa pública d’educació

El personal laboral no vota amb les companyes i companys docents, ja que el personal laboral té el seu propi Comitè.

Les CCOO, som presents a tots els àmbits de negociació, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Defensarem amb el vot del personal laboral la globalitat de condicions laborals de totes les treballadores i treballadors, com hem fet recentment amb els increments salarials pactats amb el Govern de l’Estat i que permeten treballar en aquests moments una nova reducció de l’horari setmanal. Per altra banda, també hem acordat un pacte que dóna garanties d’estabilitat al sistema públic de pensions per la via de millorar els ingressos d’aquest.

Totes aquestes qüestions afecten directament a tot el personal, i només un gran sindicat, que engloba a la totalitat de treballadores i treballadors, pot lluitar i aconseguir-les. I així ho hem demostrat també en el cas de la integració de centres a la xarxa pública.

Ja en el 2019, amb la publicació del Decret Llei, vam avisar del problema d’oblidar la representació sindical en el traspàs d’aquests centres. Un “oblit” que vam veure com dificultava la integració de tot el personal de l’Intermunicipal del Penedès. Una dificultat que vam denunciar públicament quan es va produir la integració sense el personal de la neteja, i que no es va quedar aquí, ja que finalment vam obtenir la integració també de  quatre companyes.

Perquè les CCOO mai deixem enrere a ningú. I així ho hem demostrat també amb la lluita per la integració de l’Acadèmia Cultura de l’Hospitalet del Llobregat. Va ser un any sencer de lluita, en una escola en la qual no teníem representació sindical ni afiliació, per assolir que 30 treballadores no perdessin la seva feina i que 300 alumnes no perdessin el seu professorat.

És cert que el personal laboral d’escoles subrogades té un contracte indefinit, però també és cert que hi ha molta feina a fer en el procés  d’incorporació a la xarxa pública així com en buscar un sistema que permeti una certa mobilitat entre els centres subrogats. 

Apostem que tot el personal laboral estigui representat en el comitè i és per això que portem a la nostra candidatura l’Ingrid, la Yolanda, el Francisco o el Carles,  companyes i companys de diferents centres subrogats, de la mateixa manera que sabem que comptem amb el suport de moltes afiliades a les CCOO.

Twitter Programes Sectorials Document A4 Publicacio De Twitter15