Mapa de la salut laboral de l’educació

28 d’abril de 2023: dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball

Avui, 28 d’abril, dia internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball us presentem el mapa de la salut laboral de l’Educació, un recorregut pels principals temes per garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores de l’educació.

Salut mental i riscos psicosocials

Les situacions de sobrecàrrega de feina, la precarietat laboral, la temporalitat, les dificultats per a la conciliació, l’assetjament laboral o les situacions de violència en els centres creen un entorn molt nociu per a la salut dels treballadors i treballadores de l’educació i que, a més a més, no afavoreix una educació de qualitat. Les administracions han d’invertir els recursos necessaris i elaborar un pla de prevenció integral de la salut mental de tota la comunitat educativa amb especial atenció als riscos psicosocials del personal dels centres educatius.

https://fe.ccoo.es/noticia:661279–CCOO_exige_un_plan_estatal_de_salud_mental_y_bienestar_emocional_para_el_ambito_educativo_con_estrategias_concretas_y_recursos_suficientes&opc_id=73e96dce05f8b9a245a0183a9c0ce1a2

Malalties professionals

Existeix una infradeclaració de malalties professionals en l’àmbit de l’educació i, per tant, és urgent un estudi i un registre actualitzat de les malalties professionals de l’educació amb una especial atenció als riscos psicosocials i als cancerígens i mutàgens.

Accidents in itinere

Les condicions de treball influeixen greument en el nombre d’accidents que es produeixen durant els trajectes per anar a treballar. La precarietat i la sobrecàrrega de feina són factors determinants en l’increment de la sinistralitat. A més a més, calen mesures organitzatives i de conciliació familiar per a reduir aquests riscos.

Desconnexió digital

Calen protocols efectius que afavoreixin de manera real la desconnexió digital, que és el dret reconegut als treballadors i treballadores a no connectar-se a qualsevol eina o aplicació digital professional (telèfon intel·ligent, Internet, correu electrònic, grups de WhatsApp, etc.) fora de la jornada laboral.

Condicions de temperatura als centres

Cal adoptar les mesures necessàries per adaptar els espais de treball, el calendari escolar i l’organització de les jornades per evitar les temperatures extremes als centres. https://www.ccoo.cat/educacio/noticies/publica/ccoo-exigim-al-departament-que-actui-urgentment-davant-lemergencia-climatica-2/

Manifest 28 d’abril 2023

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2023/04/manifest-28-abril-2023-salut-laboral.pdf

Mapa Salut Laboral Mida Modificada