Lleure sociocultural

lleure-sociocultural

Engloba aquells serveis de lleure sociocultural, consistents en activitats complementàries a l’educació formal amb l’objectiu de desenvolupar hàbits i habilitats socials com a forma de nutrir integralment a la persona. Comprèn les activitats d’animació sociocultural, organització i gestió de serveis socioculturals, tant d’equipaments com de programes socials i culturals, com els ara adreçats a centres cívic i culturals, biblioteques, sales de lesctura, serveis d’informació juvenil, ludoteques, setmanes culturals, exposicions, activitats de dinamització del patrimoni, programes, esdeveniments i tallers d’acció sociocultural. Esdevé una eina molt important en la prevenció i el tractament de l’exclusió social al coordinar-ne diferents actors en un mateix àmbit local i, per tant, més proper a la persona.

El lleure en LOOP!

Des de el lleure sociocultural de CCOO llencem aquest vídeo en bucle, com metàfora del que està sent la negociació del 4rt conveni del lleure educatiu i sociocultural. Un procés en que durant anys ens hem vist amb els mateixos obstacles per millorar les condicions de treball i el salari de les persones treballadores de manera reiterada, entre ells:

El preu de menjadors escolars, dilatació del temps per part de la patronal, falta de resposta a les reivindicacions de millores socials. Una negociació eternitzada y que busca desgastar a les persones treballadores i als activistes sindicals, però no ho permetrem. El lleure en Lluita!

Actualitat sobre el sector

Twitter @INTERVENCIOCCOO

Twitter feed is not available at the moment.