Intervenció social i atenció a les persones

El sector d’Intervenció Social i atenció a les persones agrupa diferents serveis dirigits a millorar la qualitat de vida de la població. Serveis que són absolutament necessaris per a garantir la cobertura de les necessitats socials bàsiques de certs col·lectius majoritàriament en risc d’exclusió, mentre d’altres es basen en la promoció i dinamització del temps de lleure com a part fonamental en el procés de desenvolupament integral de la persona.

La configuració del sector d’Intervenció Social a la FSC – CCOO està clarament identificada en 3 subsectors:

  • Agrupació d’Atenció Domiciliària. 
  • Acció Social. 
  • Lleure Sociocultural.

Actualitat sobre el sector

Twitter @INTERVENCIOCCOO

Twitter feed is not available at the moment.