El registre telemàtic dels plans d’igualtat entrarà en vigor en el primer trimestre de 2024

La mesura permetrà accedir a informació rellevant i a fer cerques més eficaces i ràpides sobre els continguts dels plans d’igualtat en les Administracions Públiques.

El passat 6 de novembre es va reunir el grup de treball d’Igualtat, derivat de l’Acord marc per a una Administració del segle XXI, per a concretar la forma telemàtica de registrar els plans d’igualtat en l’Àrea Pública.

Aquesta eina sorgeix de la Resolució de 13 de juliol de 2023, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la de 16 de març de 2023, en la qual es crea el registre de plans d’igualtat de les Administracions Públiques, i els seus protocols enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

El registre telemàtic, que entrarà en vigor en el primer trimestre de 2024, permetrà accedir a dades importants, com ara quins plans d’igualtat han estat negociats, quins d’ells contenen protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe, així com la seva vigència i les diferents mesures que recullen.

Fins ara, les Administracions Públiques han de registrar el pla d’igualtat enviant un correu electrònic a [email protected], que no deixa de ser un mer calaix de sastre, per la qual cosa aquesta nova iniciativa ajudarà a fer més expedit el tràmit i avançar en transparència i claredat.