Nou acord d’actualització de Taules Salarials per ajustar al Salari Mínim Interprofessional

Dimecres, dia 19 d’abril, vam tenir reunió de la comissió negociadora del IV Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural. Les posicions entre la part sindical i la part patronal continuen molt separades i no s’albira el tancament del Conveni a curt termini.

No obstant això, en aquesta reunió hem tancat un nou acord d’actualització de Taules Salarials per ajustar al Salari Mínim Interprofessional (SMI) els salaris d’aquells perfils professionals que hi estaven per sota: Porter/a – Zelador/a, Empleat/a de manteniment, Conductor/a, Empleat/a de neteja i Controlador/a de sales. En la pràctica això suposarà que aquests perfils tinguin un increment salarial d’un 5,2% entre gener i setembre d’aquest any 2023. Alhora, l’acord també garanteix que aquests perfils tinguin els increments salarials acordats pel setembre dels anys 2023 i 2024 a partir de l’SMI.

De la mateixa manera, i també a instàncies de la part sindical, hem abordat a la reunió de la negociadora la revisió salarial d’aquests increments salarials pactats el setembre de 2023 i 2024  (un 2% i 2,5% respectivament). La part sindical hem proposat arribar a un 4,5% a partir de setembre 2023 i un 3,75% a partir de setembre 2024. L’augment del cost de la vida dels darrers anys fa necessaris aquests nous increments. La resposta de les patronals ha sigut que no tenen marge pel 2023, que en tenen poc pel 2024, i que podem parlar d’increments pel 2025 i el 2026. Per la nostra part, hem insistit en el fet que la situació general i la de les empreses del sector ha millorat i que sí que tenen marge. Finalment, hem quedat en què les patronals ens faran arribar una proposta.

La part sindical també hem presentat la proposta d’actualització de la classificació professional en la qual estem treballant. Una proposta que, tot i no ser definitiva, considerem que s’adequa a les necessitats que hi ha en l’àmbit del lleure i en l’àmbit sociocultural i que suposaria nous perfils professionals, millores retributives i una millor mobilitat funcional. La part patronal ens ha respost que estudiarà la proposta i ens donarà una resposta en les pròximes reunions.

Finalment, hem transmès a les patronals que restem pendents que ens donin resposta a les propostes de la part sindical en matèria de millora de plusos, nova definició del Fix Discontinu pel sector, etc.

Imatge

Salari o conflicte!

CCOO Lleure Educatiu i Sociocultural