Nou increment retributiu a les universitats públiques, aCCOOnseguit!

Com a resultat de l’acord que CCOO va signar el 19 d’octubre de 2022 amb el Govern Estatal per a tot el personal treballador públic -incloses totes les persones treballadores de les universitats públiques- es va realitzar una pujada salarial del 3,5% l’any 2022, aquest any 2023 un 2,5% al gener,  un 0,5 vinculat a l’IPC i un altre 0,5% vinculat al creixement del PIB i un 2,5% l’any 2024. 

Aquest novembre es farà efectiu l’increment del 0’5% vinculat a la dada de creixement de l’IPC acumulat.

L’augment  és retroactiu amb el pagament dels endarreriments des del gener, és a dir un 0,5% més al mes a afegir al 2’5% que ja se’ns havia apujat el sou originalment aquest 2023. Al mes de febrer es publicarà el PIB espanyol del 2023 i si, com tot sembla indicar, arribem al 2’1%, es pujarà un altre 0’5% retroactiu des del gener del 2023, amb el que l’increment total del 2023 haurà estat del 3’5%. A més, al gener del 2024 s’incrementarà el salari un 2% més un 0’5% a l’octubre en funció de l’IPC.

Des de CCOO continuarem treballant per aconseguir el reconeixement del nostre sector. 

Per tal que tot això sigui possible hem traslladat al parlament una iniciativa legislativa popular per tal que el 6% del pressupost de la Generalitat es dediqui a educació: també per garantir uns pressupostos estables i adequats de les nostres universitats públiques. 

Sense recursos les polítiques educatives són brindis al sol, necessitem recursos per garantir una educació i una recerca pública i de qualitat.

Totes i tots junts tenim, sens dubte, el poder de canviar les coses.

Acord Signat Per Ccoo 19 10 2022 1080 X 1350 Px