Som laborals imprescindibles: propostes electorals

El 25 d’abril tindrà lloc la jornada electoral de les eleccions sindicals del personal laboral del Departament d’Educació, les CCOO hem treballat en un resum amb les principals propostes electorals

Per quines propostes lluitarem?

Postals Xxss Eess Publica1 1Inversió com a mínim del 6% del PIB per a l’educació:
– Hem presentat una ILP pel 6% per a l’Educació
– Increment de plantilles i de recursos econòmics per a l’educació pública.
– Disminució de ràtios a tots els nivells, en especial al 0-3!
– Més recursos per la implementació de l’escola inclusiva, també al 0-3!
– Millora de les instal·lacions i del manteniment dels centres.
Postals Xxss Eess Publica5Millores de condicions laborals:
– Mantenir la jubilació parcial i millorar la compactació fins poder arribar a compactar tot el període.
– Millora de la jubilació voluntària
– Augment del nivell retributiu actual de tots els grups i adequació de la categoria (EBEP) .
– Reconeixement econòmic de les tasques extraordinàries: colònies, sortides, etc.
Jornada de 35 h
– Revisió de les funcions i horaris de les diferents categories.
– Carrera professional, reconeixement econòmic i social de la feina realitzada.
– Reducció de dues hores de jornada als majors de 55 anys.
– Reactivar la negociació del VII Conveni Únic
– Calendari escolar que faciliti fer formació i la preparació del curs amb qualitat.
– Recuperació del Fons d’acció social, tiquets menjador i del Pla de pensions.
– Millora de les condicions laborals de les treballadores de les llars d’infants en les escoles rurals
– Modificar la normativa per facilitar que el PAE tingui veu i vot al claustre.
Postals Xxss Eess Publica6Educació inclusiva amb garanties:
– Contractació de més professionals per a l’educació inclusiva en totes les etapes educatives, incloent-hi les llars d’infants 0-3
– Desplegament complet del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu amb més pressupost
– Dotació de personal d’infermeria als centres educatius.
– Més recursos pels centres d’alta i màxima complexitat.
Postals Xxss Eess Publica8Coeducació real i polítiques d’igualtat:
– Implantació de la coeducació en tots els àmbits i espais educatius: promoció d’una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol tipus de violència o discriminació.
– Millora de les mesures de conciliació familiar.
– Posada en marxa immediata dels plans i mesures d’igualtat, volem parlar de la bretxa salarial, reflex d’un sector feminitzat.
Postals Xxss Eess Publica4Formació:
– Participació i reconeixement del personal laboral en les accions formatives dels centres
– Augment quantitatiu i qualitatiu de l’oferta formativa
– Recuperar i potenciar les jornades de formació i intercanvi
– Més formació en relació amb el decret d’Educació Inclusiva
Postals Xxss Eess Publica7Immersió lingüística:
Més recursos per a la immersió lingüística en català, i a l’Aran en aranès, i per a l’aplicació dels projectes lingüístics de centre.
Plans específics per a la formació del personal laboral en llengua catalana i per l’aplicació de metodologies d’immersió lingüística.
Postals Xxss Eess Publica9Borsa de treball:
– Nomenaments transparents i diaris: volem substitucions des del primer dia.
– Millora de les condicions d’accés i de permanència a la borsa
– Revisar i actualitzar les bases de la borsa de treball
– Ofertar millores de contracte entre diferents categories de la borsa
– Suspensió a la borsa per interès propi
– Facilitar la modificació de la disponibilitat geogràfica de la borsa.
Postals Xxss Eess Publica11Salut laboral:
– Climatització i ventilació mecànica a les aules.
– Avaluacions de riscos psicosocials i aplicació de mesures efectives.
– Catàleg de malalties professionals que inclogui patologies de la veu, psicosocials, musculoesquelètiques, etc.
– Revisions mèdiques voluntàries amb freqüència anual.
– Protocol de riscos laborals per TIS i TEEI Rurals
– Creació d’un servei de prevenció en salut mental
Postals Xxss Eess Publica12Sostenibilitat:
– Impuls d’accions que reforcin la cura del medi ambient i l’educació ambiental.
– Adequació dels centres per garantir la sostenibilitat i eficiència energètica.
Postals Xxss Eess Publica10QUÈ HEM FET DURANT AQUESTS 4 ANYS?
– Informar i assessorar.
– Proposar, reivindicar i mobilitzar.
– Negociar i arribar a acords amb el Departament i amb la Mesa general de la funció pública.
– Formació i cursos d’oposicions.
– Participació en els consells escolars (de Catalunya, territorials…) i altres espais de diàleg sobre educació.
– Organització de jornades sobre polítiques educatives.
QUÈ HEM ACONSEGUIT?
– Recuperació de les pagues extraordinàries del 2013 i 2014.
– Recuperació del complement de productivitat.
– Augment significatiu de les pensions de jubilació. 2023 un 8’5%
– Educadores EE: Recuperació de les 25h de l’atenció directa a l’alumnat
– Estabilització de 1800 treballadores de personal laboral.
– Recuperació de la retribució al 100% durant les baixes mèdiques. Per motius de salut, 15h anuals justificades amb declaració responsable.
– Ampliació de permisos: dol gestacional, menstruació dolorosa, reincorporació després de malaltia greu, etc.
– Personal de reforç administratiu a les llars d’infants.
– Incorporació a la xarxa pública d’escoles concertades amb la subrogació del personal al VI Conveni Únic de personal laboral
– Fisioterapeutes: Actualització de les funcions i millores de les itineràncies
– Incorporació com a personal propi del Departament del personal tècnic de gestió FP
– Signatura de l’acord que ha permès la incorporació més de 400 professionals d’atenció educativa (TEEI, TIS) en el programa temporal de Complexitat
– Acord d’estabilització de 2018 i 2021
Acord Marc per una administració del segle XXI
– Increment salarial:
Graella Triptic Laborals
Per primera vegada es revisen a l’alça els salaris previstos en uns PGE, sumant-s’hi un 1,5 % addicional al 2 % inicialment pressupostat el 2022, amb retroactivitat des de l’1 de gener i cobrant-se en una sola paga abans de final d’any
Triptic Programa Generic Publica Cartell A3 Horitzontal10
Triptic Programa Generic Publica Cartell A3 Horitzontal9