Al març cobrem un 2,5% més!

A la nòmina d’aquest mes de març cobrarem l’increment del 2,5%. Aquesta nòmina també inclourà els endarreriments corresponents dels mesos de gener i febrer.

Recordem que aquest increment salarial, juntament amb dos increments variables més de 0’5%, van acordar-se per CCOO i UGT a la Mesa General de negociació estatal del 19 d’octubre i que es va traslladar a Catalunya a la Mesa General del 9 de desembre passat.

En el període 2022-2024 les nostres nòmines es veuran incrementades fins a un 9’8% gràcies a la negociació de CCOO.

Sou BaseComplement destinacióComplement específic generalTotal mensualSumar segons nº de triennis
2022202320222023202220232022202320222023
Mestres Infantil i Primària1086,811113,98536,47549,88638,68654,652261,962318,5139,4540,44
Mestres ESO i PTFP1086,811113,98660,63677,15653,06669,42400,512460,5239,4540,44
Professorat Secundària1256,891288,31660,63677,15653,07669,42570,592634,8548,3850.02
Catedràtics i Catedràtiques1256,891288,89791,3811,08653,07729,362759,762828,7548,3850.02
TRIENNIS20222023
Grup A148,3850,02
Grup A239,4540,44
ESTADIS2022Acumulat mes2023Acumulat mes
Primer116,74116,74119,66119,66
Segon122,77239,51125,84245,5
Tercer139,18378,69142,66388,16
Quart150,72529,41154,59542,75
Cinquè131,94661,35135,24677,99
COMPLEMENTS SINGULARS PER CÀRRECS20222023
Direcció grup 910,87933,64
Coordinació Serveis Educatius908,58931,29
Responsable CRP651,47667,76
Adjunt a director CREDA488,22500,43
Personal docent en llocs d’EAP, CRP, CREDA i CdA432,26443,07
Mestres audició i llenguatge CREDA i CREDV404,36414,47
Coordinador ELIC 910,87933,64
Assessor ELIC432,26443,07
Coordinació (informàtica, riscos laborals) (primària i secundària, CFA)84,7886,9
Coordinació cicle, C. lingüístic, innovació educativa… (infantil i primària)84,7886,9
Coordinació Escola Treball414,57424,93
Tutories: primària, mestres especialistes, aula acollida, batxillerat, CCFF, accés a CCFF i d’ensenyaments d’arts i disseny, d’ensenyaments artístics60,2761,78
Tutories d’ESO i d’Aula Oberta84,7886,9
Complement diferència primer cicle ESO cos de mestres124,16127,26
Responsables d’unitats d’educació especial (SIEI primària i secundària)60,2761,78
Mestres itinerants escoles rurals224,75230,37
Mestres en Centres de Formació d’Adults127,59130,78
Complement catedràtic/a58,559,96
Caps de Departament i seminari (secundària), coordinació lingüística i altres coordinacions (activitats extraescolars, innovació educativa…)84,7886,9
Coordinació programes de qualitat ISO i Coordinació PTT235,9241,8
Personal docent en centres penitenciaris373,5382,84
Personal en centres de protecció de menors404,38414,49
Tipus de centreCàrrecs20222023
Escoles de 3 línies o amb 33 mestres o més CEE: 10 mestres o més. Tipus EDirecció799,39819,37
Cap d’estudis/Secretaria499,31511,79
Escoles de 2 línies o entre 24 i 32 mestres.Direcció755,12774
CEE: 9 mestres o menys.Tipus FCap d’estudis/Secretaria473,42485,26
Escoles entre 20 i 23 mestres. Tipus GDirecció649,86666,11
Cap d’estudis/Secretaria429,92440,67

CCOOmpromeses amb tu, CCOOmpromeses amb l’educació.