La denúncia de CCOO garanteix el cobrament de l’increment salarial del 2,5% al mes de març

Tal com ja vam informar, les professionals de l’educació de les administracions públiques i l’escola concertada tindrem un increment salarial fix del 2,5% a partir de gener de 2023. També s’hi afegirà a l’octubre un 0,5% retroactiu des del gener, si l’IPC no es redueix, i un 0,5% més, si el PIB arriba al 2,1%, fruit de l’acord de CCOO i UGT amb el govern de l’estat.

Aquest acord es va traslladar a Catalunya en la Mesa General al desembre, però la falta d’acord pels pressupostos va fer que no s’apliqués aquesta pujada ni al mes de gener ni al febrer al personal de la Generalitat, tal com vam denunciar les CCOO.

Ara que els pressupostos estan acordats, el nostre sindicat ens vam adreçar a Funció Pública per exigir la seva aplicació immediata mitjançant un decret llei. 

La resposta de Funció Pública és la següent:

“Amb relació a la vostra consulta sobre l’aplicació de l’increment retributiu en un 2,5% des de l’1 de gener de 2023 a tot el personal, us fem avinent que atès que aquesta disposició es troba inclosa a l’Avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 i la seva previsió d’aprovació al Parlament és durant el mes de març, la materialització d’aquest increment és previst que sigui incorporada a la nòmina del mateix mes de març de 2023, i així s’està treballant en el seu desenvolupament informàtic.”

El govern de la Generalitat s’ha compromès, per tant, a fer-lo efectiu a la nòmina de març, incloent-hi l’increment corresponent dels mesos de gener i febrer en la mateixa nòmina, amb caràcter retroactiu.

CCOO ens mobilitzem i pressionem per aconseguir millores reals per les treballadores i els treballadors.