TERMINI EXTRAORDINARI D’INTEGRACIÓ PTFP AL COS PES

Obert des de l’1 de setembre de 2023!!

Des de l’1 de setembre de 2023 i fins al 19 de gener de 2026 romandrà obert el termini extraordinari de sol·licitud.

Pot fer la sol·licitud el professorat PTFP que no l’hagi demanat en el termini ordinari i que  compleixi els requisits que estableix la normativa en el moment de tramitar-la. Amb  caràcter general els efectes de la resolució individualitzada d’integració es produïran a la data de la presentació de la sol·licitud, per tant és important que tan aviat com compliu els requisits la feu.

Enllaç per tramitar la sol·licitud.

Si teniu qualsevol dubte adreceu-vos al delegat/da del vostre centre que us atendrà.

La normativa d’integració recull demandes fetes des de CCOO, com ara el pas directe mitjançant sol·licitud, la retroactivitat des de l’entrada en vigor de la LOMLOE, la inclusió de les persones funcionàries amb titulació universitària de les 10 especialitats que queden incloses al cos d’especialistes en sectors singulars de l’FP i la màxima extensió del termini extraordinari de sol·licitud. Tot i això seguim reivindicant: un termini extraordinari de sol·licitud indefinit, la inclusió de tot el professorat funcionari en la retroactivitat (de carrera, en pràctiques i interí) i l’equiparació salarial de tot el professorat d’FP que resti en el cos o s’integri en el cos d’especialistes en sectors singulars d’FP.

Des de CCOO us seguirem acompanyant en el procés d’integració,  ara en el termini extraordinari, com ho hem fet en el procés del termini ordinari.

Si en el termini ordinari com a professorat interí o en pràctiques heu participat en la campanya “Retroactivitat per a tothom!” i voleu presentar a la llista definitiva recurs administratiu potestiu de reposició o contenciós administratiu, estarem al vostre costat, tal com ho hem fet sent l’únic sindicat que  ha presentat recurs contenciós administratiu al Reial Decret 800/2022 d’integració estatal i  a la Resolució EDU/2144/2023 del Departament d’Educació.

CCOO amb el professorat d’FP!      Organitza’t amb CCOO!    Lluita amb CCOO!