Integració PTFP: publicades les llistes provisionals; al·legacions fins al 4 d’agost

Ja són públiques les llistes provisionals del procés d’integració del professorat del cos de professorat tècnic d’FP, en el cos de professorat PES.

Es poden  presentar al·legacions, del 24 de juliol fins al 4 d’agost, ambdós inclosos.

Campanya “Retroactivitat per a tothom!

Adreçada a que es reconeguin com a sol·licitants les persones interines i en pràctiques i també que es compti a les persones funcionàries de carrera que hagin fet la sol·licitud el temps com a interines i/o funcionàries en pràctiques.

Per aquests dos col·lectius CCOO hem estat l’únic sindicat que ha presentat un recurs al Reial Decret 800/2022 estatal, hem presentat un recurs a la Resolució EDU/2144/2023 del Department d’Educació, i hem engegat una campanya de reclamacions individuals amb totes les persones que us trobeu afectades:

-Si ets funcionari o funcionària interina o en pràctiques i vas fer la sol·licitud, no hauràs sortit a cap llista (si la vas fer mitjançant petició genèrica) o hauràs sortit exclosa, si vols continuar reclamant el teu dret ara has de fer al·legacions, pots usar aquest model.

-Si ets funcionari o funcionària de carrera, vas fer la sol·licitud i has sortit a la llista d’admeses i no se t’ha comptat el temps de funcionària interina i/o en pràctiques (solament el de funcionària de carrera), pots reclamar el teu dret ara fent al·legacions, pots usar aquest model.

Organitza’t amb CCOO! Lluita amb CCOO!