Integració del professorat PTFP: Retroactivitat per a tothom! 

A l’atenció únicament del professorat PTFP interí i funcionari en pràctiques

CCOO hem engegat una campanya de reclamacions per aconseguir la retroactivitat en el procés d’Integració al cos de Secundària del Professorat Tècnic de Formació Professional interí i funcionari en pràctiques

En el procediment d’Integració establert pel Ministerio de Educación i desenvolupat pel Departament d’Educació mitjançant la resolució EDU/2144/2023, explicada al següent enllaç: https://www.ccoo.cat/educacio/noticies/fp/ptfp-tota-la-informacio-per-saber-en-quina-situacio-et-trobaras-i-que-has-de-fer/. Queden fora de fer la sol.licitud en període ordinari i, per tant, fora de tenir dret a la retroactivitat a 19 de gener de 2021, totes les companyes i companys que a hores d’ara no siguin funcionaris de carrera. Això deixa fora al professorat funcionari en pràctiques i al professorat funcionari interí.

Per aquests dos col·lectius CCOO vam presentar un recurs al Reial Decret 800/2022, alhora estem en vies de presentar un recurs a la Resolució EDU/2144/2023, i engeguem una campanya de reclamacions individuals per a què tothom qui vulgui sol.liciti a l’administració el seu dret a integrar-se al cos PES amb efectes retroactius.

Per qui vulgui participar individualment d’aquesta campanya us expliquem els següents passos a fer:

  1. Enviar la següent sol·licitud d’integració per petició genèrica, abans del 18 de juliol. Malgrat que la resposta de l’administració ja es preveu que serà que no s’accepta la sol·licitud, per no complir els requisits actualment en vigor, és un pas necessari per a fer les següents al·legacions i recursos.
  2. Presentar el text d’al·legacions a la resolució provisional, en el període establert (la previsió és que sigui la primera quinzena d’agost). El proper dijous 13 de juliol a les 10:00 farem una assemblea telemàtica on s’explicarà aquest i la resta de procediments. Totes les persones afiliades a CCOO que ens ho demaneu (abans del 25 de juliol) us facilitarem  un escrit d’al·legacions elaborat pels nostres serveis jurídics. 
  3. Fer un recurs de reposició a la resolució definitiva, amb previsió que sigui publicada a finals d’agost. Acompanyarem jurídicament a l’afiliació que vulgueu seguir amb aquest tràmit.
  4. Fer un recurs contenciós administratiu. Acompanyarem jurídicament a l’afiliació que vulgueu recórrer als tribunals.

Aquesta campanya de reclamacions persegueix un doble objectiu:

  • col·lectivament reforça els recursos presentats contra el Reial Decret estatal i contra la Resolució d’integració de Catalunya
  • individualment afavoreix les persones que facin tot el recorregut jurídic per aconseguir la integració amb retroactivitat amb celeritat i els dóna dret a reclamar possibles danys i perjudicis

Hi ha moltes resolucions judicials europees que determinen que no es pot discriminar salarialment a persones funcionàries per estar en pràctiques o en interinatge. Malgrat això les administracions segueixen regulant normatives que discriminen aquests col·lectius. CCOO arribarem on calgui per evitar aquestes discriminacions. Amb tu i per tu! Participa en aquesta campanya amb nosaltres, l’organització col·lectiva és l’única estratègia que defensa drets. Organitza’t amb CCOO! Lluita amb CCOO!