Prou amb la sobrecàrrega del personal de l’IOC

Per un IOC de qualitat i vertader motor de l’FP no presencial

Alguna informació que ens arriba relacionada amb el procés avaluador del projecte de direcció, l’elaboració dels nous materials per les noves aules d’FP, així com una valoració de les funcions del personal docent i de la seva càrrega de treball que s’està eternitzant, desafortunadament no ens fa pensar que l’IOC està fent camí per tornar a ser el centre capdavanter que s’havia previst en el seu inici i que havia estat.

Dubtes que el procés d´avaluació del projecte de direcció de l´IOC garanteixi l’anonimat del professorat participant

Sembla que en les instruccions que va donar inspecció educativa a tot el claustre de l´IOC sobre el funcionament de l’avaluació, es  va assegurar que aquest procés garantiria l’anonimat de la persona avaluadora. Dir que ho considerem del tot lògic i ajustat a normativa.

En aquest sentit tenim dubtes de si el procediment seguit per la direcció  basat en fer una selecció d’antuvi dels docents dels diferents ensenyaments que han de fer-la i enviar-los un codi personalitzat per poder entrar a l’aplicatiu, el garanteix. Caldria veure quina pot ser la traçabilitat del codi assignat a cada persona.

CCOO criem que en cap cas en tots aquests processos seria acceptable que   l’anonimat del professorat participant  no quedés  100% garantit

Sobrecàrrega dels equips de treball d’FP

Som coneixedors que aquest curs s’estan preparant les noves aules virtuals pel curs vinent, amb la previsió de la implementació de la nova normativa curricular d´FP. Tot això comporta la feina ingent de crear els nous materials de tots els mòduls professionals en format de micro formació i ajustat als nous currículums.

Per compensar al professorat que les estan elaborant,  la direcció de l´IOC ha aplicat dues mesures: disminució horària si ho permetia l’horari del o de la docent i si no ho permetia , s’ha remunerat com un encàrrec. Inexplicablement aquestes mesures no s’han aplicat al professorat de FOL al qual se li ha encomanat l’elaboració de material sense cap tipus de compensació, a expenses del seu temps propi.

Des de CCOO denunciem l’abús i sobrecàrrega que sofreix el professorat de FOL en aquest sentit, i exigim que s’apliquin mesures per tal que aquest professorat tingui un tracte d’igualtat amb la resta de professorat d’FP.

Necessària publicació de la valoració dels llocs de treball

Com venim denunciant des de CCOO, la sobrecàrrega que pateix el personal en plantilla de l´IOC és gran i continuada en el temps i si no s’atura i s´estableixen mesures per reparar-la, aquesta deixadesa tan sols farà que la situació empitjori cada vegada més.  Per aquesta raó, des de CCOO exigim que es facin públics els resultats de la valoració dels llocs de treball, la revisió de les funcions del personal en plantilla i la seva dedicació horària, feina que s’ha estat duent a terme durant tot aquest curs. 

Ens temem que aquesta demora no estigui relacionada amb la intenció de sobrecarregar encara més al professorat en plantilla, sense augmentar-ne degudament el seu nombre, i alhora disminuir el nombre de professorat col·laborador.

CCOO alhora molts anys indicant i reivindicant  que per superar aquesta situació insostenible, s’ha d’augmentar la plantilla de l´IOC i s´han d´aplicar les mesures pertinents de compensació al personal col·laborador precari i abusat que està en una situació injusta des de la creació de l’IOC, rebent sempre la mateixa compensació econòmica a canvi d’una feina cada vegada més exigent.

Recordem que l´IOC és el centre més gran d´FP de Catalunya i esdevé clau per recuperar el lideratge públic en la FP no presencial davant els reptes del canvi tecnològic, de la mobilitat i de la cohesió territorial. Com hem assenyalat des de CCOO de Catalunya en el marc del diàleg social, l’ampliació de l’oferta passa per una inversió en tecnologia, però molt especialment en professorat, orientadors/es, personal administratiu i personal informàtic. Això reclama d’una dotació pressupostària que s’ha ajornat massa temps i que hem denunciat de manera reiterada reiteradament.

#IOCAmbRecursos

#FPPúblicaNoPresencial

volem6percent.cat