Desplegar el nou sistema d’FP sense recursos empitjorarà la qualitat de la Formació Professional

Després de la demanda unitària presentada per CCOO i la resta de sindicats de la mesa sectorial, el passat 17 de maig se’ns va convocar a mesa sectorial amb la presència de la DGFP per tractar el desenvolupament de la nova normativa curricular i l’impacte que tindrà el nou sistema de la Formació Professional en els centres i el professorat el proper curs.

El Departament ens va comunicar el següent:

Impacte de la nova organització curricular en les plantilles

 • Calendari. S’ha demanat al Ministeri més temps per portar a terme la transició curricular i la resposta ha sigut  que la implementació del nou currículum (en el 1r curs) als centres s’ha de fer efectiva l’1 de setembre de 2024 com marca el RD 278/2023.
 • Decrets currículum. Els nous decrets de desplegament curricular a Catalunya estan a punt i es publicaran properament, el Departament estava esperant a que els RD estatals es publiquessin.

IMPORTANT! El 21 de maig, el Consell de Ministres va aprovar els Reials Decrets pels quals es modifiquen els títols de Formació Professional de grau Bàsic, Mitjà, Superior i els cursos d’especialització i els seus ensenyaments mínims.

 • Noves orientacions curriculars: al web xtec  hi ha publicades les orientacions per dur a terme la nova organització dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, les orientacions dels mòduls transversals i les de grau bàsic, curs 24-25 i posteriors. 
 • Currículum i plantilles. Amb la nova organització curricular es contempla  la cessió del 25% d’hores a l’empresa. El Departament ens ha comunicat que la plantilla del centre no variarà, no disminuirà però tampoc augmentarà. Segons el Departament, el mòdul professional d’anglès Tècnic seria l’única variable que podria produir un veritable canvi en les plantilles. Per aquesta raó han establert que el professorat amb especialitat d’FP i habilitació del certificat B2 d’anglès pugui impartir la matèria. És cert que, a causa dels canvis d’hores, el professorat haurà de fer moviments en quant als mòduls a impartir. Per compensar la posible disminució horària, els centres disposaran de més hores de coordinació.
 • Nova borsa d’hores de coordinació. Cada centre disposará d’una borsa d’hores de coordinació que es basarà en les 4 dimensions que estableix la nova normativa. Aquesta borsa d’hores i el seu desplegament s’establirà a les DOIGC del curs vinent.
 • Mòdul de català professional. L’especialitat docent serà la pròpia del cicle formatiu i dels seus cossos. Es vetllarà perquè hi hagi materials suficients pel professorat i es fomentarà l’ús del català entre els tutors d’empresa. 
 • Nous mòduls transversals. S’està recomanant que els nous moduls transversals no supleixin els mòduls antics (FOL, EIE). Sinó que serveixin per a la professionalització de l’alumnat en global i es puguin treballar de manera conjunta amb altres mòduls. Dels mòduls de digitalització, sostenibilitat i català professional es faran formacions aquest estiu al personal docent que hagi d’impartir-los.

CCOO hem denunciat que aquestes orientacions són molt pobres i que no hi ha cap menció a les atribucions docents, entre d’altres, deixant en una situació d’incertesa el professorat i els equips directius que han de començar a organitzar-se amb unes instruccions molt poc clares i que donen lloc a diverses interpretacions. Tampoc és admisible que les noves mesures anunciades, que veritablement podrien millorar una mica el sistema actual, com ara la nova borsa d’hores de coordinació, no es contemplin encara enlloc i quedin en un anunci sense cap informació de desenvolupament. 

Des de CCOO hem demanat que aquesta borsa d’hores tingui una dotació adequada i estigui ben delimitada tant en el document de criteris de plantilles com a les DOIGC d’inici de curs, per tal que les direccions dels centres no puguin destinar aquestes hores a altres tasques. També hem anunciat que ens sembla una mesura insuficient i demanem més recursos: reduccions horàries adequades per les coordinacions d’FP i per les tutories de Dual (1 hora per cada 3 alumnes sense límit), entre d’altres.

Estada a l’empresa i avaluació

 • Estada a l’empresa (DUAL). Es generalitza la DUAL i el 25% de les hores curriculars dels mòduls professionals amb unitats de competència associades, aniran a l’empresa. Però tots els resultats d’aprenentatge (RA) de cada mòdul  es faran al centre educatiu. És a dir, cap resultat d’aprenentatge es farà a l’empresa, allà es faran únicament “activitats formatives” com s’ha fet fins ara. Simplement s’ha fet una distribució metodològica per fer complir la norma. I la nota d’estada a l’empresa serà, en tots els casos, un 10% d’aquell mòdul. L’avaluació i puntuació de l’estada a l’empresa la fa únicament l’equip docent i no el tutor o tutora d’empresa.
 • Aplicatiu informàtic d’avaluació (ESFERA): Hi haurà un nou aplicatiu informàtic d’avaluació: passem de SAGA a Esfera. S’han fet proves per simplificar el màxim possible l’avaluació i s’ha trossejat el mòdul professional en RAs (que s’han de fer al centre d´estudis) i un apartat/columna amb el nom “estada a l’empresa” on es posarà una nota numèrica (que serà el 10% de la nota total). Es farà una formació d’ESFERA als centres. 
 • Aplicatiu informàtic de seguiment de les pràctiques a empresa (SBID): SBID seguirà funcionant de la mateixa manera que fins ara.
 • Normativa DUAL 24-25. Les instruccions 24-25 s’estan acabant de conformar i passaran per els tràmits habituals (mesa sectorial i FPCAT), abans de ser publicades.
 • FAQs.  Es publicarà un document de preguntes freqüents i es farà una sessió amb les direccions al juny per resoldre dubtes.

CCOO hem denunciat que impartir tots els resultats d’aprenentatge al centre amb menys hores per fer-ho comportarà una sobrecàrrega innecessària pel professorat i afectarà a la qualitat de l’FP. Hem recordat que l’estada a l’empresa és formació i que el sistema hauria de destinar més recursos per fomentar la corresponsabilitat entre empresa i centre d’estudis i no crear dreceres per continuar amb un sistema DUAL que fins ara ha funcionat a mig gas i que empitjorarà si no es prenen les mesures adequades, com ja venim anunciat des de CCOO. 

Desdoblaments i ràtios

 • Ràtios. El Departament ens ha comunicat que ja s’han començat a baixar les ràtios aquest curs, passant de 33 a 31 com a màxim i que no hi ha pressupost per baixa-les més.

CCOO creiem que aquesta reducció és insuficient i hem recordat al Departament que el RD 659/2023 contempla l’obligació de l’administració de disminuir progressivament les ràtios a FP (màxim 25 alumnes a FP inicial i 20 a grau bàsic) fins a 2028 i hem demanat que se’ns faci arribar el calendari de compliment d’aquesta mesura. La resposta ha sigut sorprenent i inadmisible, deixant caure que amb els desdoblaments que tenim actualment ja estaria coberta en molts casos aquesta mesura. Des de CCOO també hem mostrat preocupació sobre la possible sobreràtio del 5% d’alumnat provinent de certificats de professionalitat en alguns mòduls i la resposta del Departament ha sigut igual de sorprenent: el curs vinent aquesta sobreràtio serà previsiblement residual i per a propers cursos es pensaran noves mesures. Aquí CCOO ho tenim molt clar: baixada de ràtios i desdoblaments en tots els mòduls professionals, sense distinció.

Figures docents

 • Regularització del personal expert en el sector productiu. Amb la nova normativa desapareix la figura de l’especialista i sorgeix el personal expert en el sector productiu que és un professional sense carrera universitària associada. Per implementar aquesta figura que contempla la nova normativa s’ha de tenir en compte que és una figura de col·laborador que no avalua i ha d’estar sempre sota supervisió del personal docent del centres. S’està desenvolupant un decret que regularà aquesta figura a Catalunya.
 • Orientadors/es. Per manca de pressupost no tots els centres d’FP podran tenir aquesta figura el curs vinent. El proper curs s’incrementen en 10 el nombre d’orientadors/es als centres d’FP (en total n’hi haurà menys de 80). Amb el SOC i el servei d’ocupació juvenil també s’està treballant en un pla de col·laboració, sobretot pel jovent.

Des de CCOO hem exigit que tots els centres d’FP disposin d´orientadors/es educatius/ves i de departaments d’orientació. També hem mostrat preocupació per saber de quina manera el Departament implementarà la figura del personal expert del sector productiu que hauria de ser, com la pròpia normativa estableix, un expert o experta que col·labori amb la formació de l’alumnat al centre. No hauria de ser, de cap de les maneres (com ha passat moltes vegades amb l’especialista), un docent encobert que acabi substituint la figura del professorat ordinari amb pitjors condicions laborals.