Orientacions dels nous currículums d’FP, continuistes i insuficients

Exigim desdoblaments a tots els mòduls, baixada de ràtios i hores de coordinació del professorat

Ja s’han fet públiques les orientacions d’organització dels nous currículums d’FP de la majoria de famílies professionals al web del Departament d’Educació, contemplen un contingut bàsic però que ofereix  informació rellevant sobre l’organització curricular, la distribució per cursos dels mòduls i les hores adjudicades.

Recordem que aquestes orientacions no tenen pes normatiu, però sí molt pes a la pràctica atès que amb les ordres catalanes dels currículums encara pendents de publicar i a aquestes alçades de curs als centres educatius no els quedarà cap més remei que seguir-les.

Desdoblaments i ràtios

L’enfocament dels desdoblaments és continuista i desfasat, fent diferències entre mòduls (50, 75 o 100 %) suposem seguint el criteri diferenciador entre mòdul pràctic o teòric completament superat i deixant-ne fora a tots els mòduls transversals, perseverant en el menysteniment de les competències transversals i clau, per cert molt valorades a nivell professional i d’inserció a l’empresa. Alhora ens preguntem com serà la normativa de criteris de resolució de plantilles del curs vinent i posteriors, si seguiran no computant hores suficients per poder fer els desdoblaments, fet que causa cada curs sense excepció que els centres no tinguin el paquet d’hores suficient per poder aplicar-les, persistirà també el Departament en això?

A CCOO també volem parlar de les  ràtios per aquesta nova FP, que el Departament s’ha entestat en iniciar el curs vinent tant sí com no, amb una sabata i una espardenya. Aquest curs en la roda de premsa d’inici de curs ja  vam denunciar la dada vergonyosa que a Catalunya  tenim les ràtios a grau mitjà més altes de tot l’estat i les segones més altes a grau superior. La normativa sobre preinscripció no fa més que complicar el panorama establint la possibilitat d’una sobreràtio del 5% de l’oferta de places d’alguns mòduls professionals, sense oblidar l’augment de capacitat dels cicles al qual l’administració recorre any rere any.

Així reiterem la ineludible necessitat d’una baixada de ràtios a FP i millora en els desdoblaments per aquesta nova etapa, emparant-nos en les dades anteriors i també en el mateix RD 659/2023, de 18 de juliol que contempla l’obligació a l’administració de reduir progressivament les ràtios en els cicles formatius. Sense desdoblaments ni baixada de ràtios mai l’alumnat podrà gaudir d’una atenció personalitzada ni tindrem una FP de qualitat. El Departament ha de posar fil a l’agulla i regular la baixada de ràtios i els desdoblaments a tots els mòduls, deixant enrere antics criteris i prejudicis.

Moltes incerteses encara pel professorat FP

Es desconeix com s’acabarà perfilant l’atribució docent, sobretot en el cas dels mòduls de Digitalització,  Sostenibilitat o Anglès professional, aspecte que no és menor i que afecta a les plantilles dels centres d’FP

A aquesta incertesa se suma la incògnita de sobre com, quan i  qui gestionarà i farà el seguiment de la part del currículum de cada mòdul que es farà a l’empresa. A hores d’ara es desconeix la normativa de pràctiques a les empreses per al curs 24-25, estarem també molt pendents d’aquesta i  dels DOIGC d’FP que han de passar per mesa.

Tampoc encara no han passat per la mesa sectorial quines hores s’adjudicaran a la coordinació i a les tutories de les pràctiques a l’empresa amb la generalització de l’FP Dual. CCOO pensem que és un tema cabdal: volem calibrar si són suficients, assegurar-nos  que els equips directius les destinen a aquestes funcions  i que el que portem demanant fa molt de temps es materialitzi adequadament d’una vegada per totes.

I un altre tema preocupant és el de fer front a les noves necessitats formació del professorat d’FP,  quin pla de formació és previst i/o quan es desplegarà?, com es desplegarà?, el professorat necessita formació i acompanyament.

El Departament no pot desaprofitar aquest moment de canvi a l’FP inicial per contestar a totes aquestes preguntes amb compromís,  per dotar-la d’una organització de qualitat,  i per abandonar el seguir  aplicant polítiques continuistes, curtplacistes i que comprometrien  a la nova FP per manca de recursos, cal destinar com a mínim el 6% del PIB a l’educació.

#CCOOmpromesesAmbLaFormacióProfessional  

#FP Qualitat     

volem6percent.cat