Bressol (Ajuntament de Barcelona)

Bressol

IniciFuncionsHorarisTaules salarialsConveniAnnex

Som les educadores i mestres d’escola bressol municipal i els espais familiars de l’Ajuntament de Barcelona.

Funcions

Funcions Mestre/a Escola Bressol

-Prestar atenció directa als infants, observant i fent el seguiment del procés evolutiu de cadascun, assegurant la cura en les necessitats bàsiques i oferint experiències educatives que generin seguretat a nivell emocional i relacional.

– Planificar, executar i avaluar la programació d’intervenció amb els infants, en funció del seu nivell evolutiu i d’acord amb el projecte educatiu del centre, així com elaborar les eines d’observació, la documentació i els informes que siguin requerits.

-Establir espais de comunicació i participació amb les famílies garantint un acompanyament proper en família i escola.

-Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola en la construcció del treball d’equip, i redactar i implementar el projecte educatiu del centre.

  • Coordinar-se amb professionals d’altres serveis externs a l’escola amb els que es comparteix la cura i acompanyament dels infants.
  • Tutoritzar l’alumnat de pràctiques de la Universitat
  • Tutoritzar l’alumnat de pràctiques dels cicles formatius d’educació infantil de grau superior.
  • Les mestres d’Escola Bressol podran presentar-se, si així ho desitgen, al concurs per cobrir els llocs de directores d’escola bressol (lloc circumstancial i de comandament)

Funcions Educador/a Escola Bressol

-Prestar atenció directa als infants, observant i fent el seguiment del procés evolutiu de cadascun, assegurant la cura en les necessitats bàsiques i oferint experiències educatives que generin seguretat a nivell emocional i relacional.

  • Planificar, executar i avaluar la programació d’intervenció amb els infants, en funció del seu nivell evolutiu i d’acord amb el projecte educatiu del centre, així com elaborar les eines d’observació, la documentació i els informes que siguin requerits.

-Establir espais de comunicació i participació amb les famílies garantint un acompanyament proper en família i escola.

-Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola, en la construcció del treball d’equip i en la implementació del projecte educatiu del centre.

  • Coordinar-se amb professionals d’altres serveis externs a l’escola amb els que es comparteix la cura i acompanyament dels infants.
  • Tutoritzar l’alumnat de pràctiques dels cicles formatius d’educació infantil de grau superior.

Mesos de setembre i juliol pel personal amb reducció de jornada per motiu de conciliació familiar, i per al personal substitut de les mateixes.

  • Titulars que gaudeixen de reducció de 1/2 jornada i personal substitut que complementa a el/la titular, la jornada setmanal serà 15 hores setmanals al mes de setembre i 12,5 hores setmanals la primera quinzena de juliol (en jornada continuada el dies no lectius de setembre i en jornada partida la resta, com estableix l’annex a l’acord de condicions).
  • Titulars que gaudeixen de reducció d’1/3 de la jornada, la jornada setmanal serà 20,5 hores setmanals al mes de setembre i a la primera quinzena de juliol (en jornada continuada el dies no lectius de setembre i en jornada partida la resta, com estableix l’annex a l’acord de condicions). Per al personal substitut que complementa el terç de jornada per conciliació familiar del/la titular, la jornada setmanal serà de 10 hores setmanals al mes de setembre i la primera quinzena de juliol (en jornada continuada el dies no lectius de setembre i en jornada partida la resta, com estableix l’annex a l’acord de condicions).
Flag 2123796 1280

EXAMEN DE CATALÀ DE L’ESTABILITZACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DE L’AJUNT. BARCELONA

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA (obligatòria i eliminatòria) Des de CCOO us volem informar de la … Llegiu-ne més
Young Hispanic Couple Standing Over White Background Begging And Praying With Hands Together With Hope Expression On Face Very Emotional And Worried. Begging.

LLISTAT PROVISIONAL DEL CONCURS D’ESTABILITZACIÓ PER MÈRITS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar de la publicació avui, 19 de juliol de 2023, del Concurs de mèrits de … Llegiu-ne més
Mother Ga690082d1 1280 (1)

MESA GENERAL 6.7.2023, SUBSTITUCIONS ESCOLES BRESSOL AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar de la reunió de Mesa General, de 6 de juliol de 2023, sobre les … Llegiu-ne més
Postals Pública (21)

REUNIÓ DE PREVENCIÓ I SALUT DE L’IMEB 5.7.2023

Des de CCOO us volem informar de la reunió que hem tingut del comitè de seguretat i salut laboral de … Llegiu-ne més
Chess G8655c97bf 1280 (1)

MESA GENERAL IMEB 3.7.2023

Des de CCOO us volem informar de la Mesa General que s’ha celebrat, el 3 de juliol de 2023, sobre … Llegiu-ne més
Eggs 1364869 1280 (1)

UNA MORT ANUNCIADA

El 27 de juny de 2023, hem tingut Mesa General per parlar de la problemàtica de les substitucions a les … Llegiu-ne més
Més notícies Bressol