Què fem?

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col•laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

  • Realitzar recerca i elaborar estudis en matèria socioeconòmica, laboral i històrica.
  • Gestionar, custodiar i difondre el patrimoni històric documental de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
  • Gestionar un espai de documentació per a donar suport a les diferents activitats de la FCG
  • Desenvolupar activitats que permetin aprofundir en la concepció de classe i nacional pròpia de CCOO de Catalunya.
  • Realitzar actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en el món del treball.
  • Posar en marxa activitats culturals, de sensibilització social o de dinamització de projectes de transformació social.
  • Per al desenvolupament d’aquestes activitats organitzarà cursos, seminaris, actes, jornades, exposicions, treballs de recerca o d’investigació, xerrades de divulgació, així com la publicació i la difusió dels continguts de la seva activitat en qualsevol mitjà o format.
  • Distribuir i vendre les publicacions generades amb motiu de les jornades científiques promogudes o organitzades per la Fundació o amb les quals aquesta col·labori, així com distribuir i vendre la publicació de les investigacions a les quals doni suport material o financer la Fundació.
  • Impulsar la constitució de convenis i xarxes de cooperació amb altres fundacions, associacions o entitats que tinguin les mateixes finalitats o similars.
  • Promocionar, dissenyar, planificar i impartir cursos, mitjançant un equip especialitzat i els recursos materials i pedagògics necessaris, en diferents matèries de caràcter sindical i laboral (organització sindical; prevenció de riscos laborals, medi ambient i mobilitat; diversitat al món del treball; habilitats en la comunicació i en la intervenció en la negociació col•lectiva; socioeconomia; àmbit lingüístic, etc.)