El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals

Qui som

El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) és una associació interdisciplinar d’estudis, investigacions i assessorament en matèries com l’economia, el dret laboral i la sociologia del treball.

El CERES està integrat per Marc Andreu (Director del CERES), Irene Galí (sociòloga), Mariña Couceiro (sociològa) i David Monsergas (bibliotecari-documentalista). Actualment la Secretaria General de CCOO de Catalunya exerceix la responsabilitat sindical sobre el CERES.

Via Laietana, 16. 5a planta.
08003 Barcelona
[email protected]
[email protected]
Tel: 93 481 28 41

Què fem

El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO (CERES) té com a objectius principals:

  • Analitzar i estudiar les qüestions que, des d’una perspectiva sindical, es plantegen en diferents àmbits: sociològic, d’afiliació, d’immigració, etc.
  • Informar al conjunt del Sindicat sobre totes aquelles qüestions del seu interès, optimitzant els seus recursos com a centre de documentació i biblioteca.

Els Àmbits del CERES

El CERES inclou els següents àmbits de treball:

  • Àmbit de Sociologia del Treball
  • Àmbit de Consulta, Informació i Documentació

L’Àmbit de Sociologia del Treball del CERES té, com a tasques principals, la realització d’estudis sociològics sobre l’afiliació sindical i el món del treball en el marc de l’Observatori de l’Afiliació i la Condició Assalariada, la realització de l’informe anual sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya, la realització de treballs de publicació semestral d’interès sindical sobre la realitat socioeconòmica de Catalunya, i l’assessorament i assistència tècnica a l’estructura sindical en mètodes i tècniques d’investigació social i recerca i anàlisi de dades socioeconòmiques.

L’Àmbit de Consulta, Informació i Documentació proporciona servei de biblioteca i documentació a l’estructura sindical, a les persones afiliades, estudiants i investigadors i persones interessades. Per dur a terme les seves tasques, es recolza en una sèrie de bases de dades externes i pròpies, en dipòsits de documentació electrònica i en la seva Biblioteca. L’Àmbit gestiona i actualitza tots aquests recursos. La Biblioteca inclou un fons de 14.000 documents sobre sindicalisme, dret laboral, salut laboral, economia, dona i gènere; subscripcions a publicacions periòdiques en format paper i electrònic i una sala de consulta amb 16 punts de lectura i un ordinador de consulta i treball.