Número 15 (2022) de la revista ‘Segle XX’

Nou número de ‘Segle XX’, revista catalana d’història, revista científica de periodicitat anual, de caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portuguès) i amb accés sense restriccions. És editada pel Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Cipriano García i forma part de les revistes científiques de la Universitat de Barcelona.