Aula de Treball i Societat

L’Aula de Treball i Societat vol ser un espai de reflexió i anàlisi sobre el treball, l’economia i el model productiu, la cohesió social i la democràcia, vinculat amb la Fundació Cipriano Garcia i CCOO.

És un espai de debat, estudi, formació i recerca que té com a fil conductor el món del treball, tant pel que fa a la seva estructura i les relacions socials, econòmiques i polítiques que se’n deriven com als canvis que s’hi operen i a la seva evolució.

L’aula vol ser un marc per al coneixement i la reflexió crítica de la realitat per contribuir a la construcció de propostes de transformació. L’aula pretén ser, des del sindicat, un espai d’anàlisi, formació i proposta compartida amb el món de la universitat i de l’empresa, així com amb fundacions i entitats amb qui compartim valors i compromís social.

L’aula programarà diverses activitats per reflexionar, debatre i fer propostes sobre el treball, l’economia i la societat adreçades al conjunt de la ciutadania i, en particular, a l’actiu del món del treball i el sindicat.

L’aula desenvoluparà activitats formatives tant amb una proposta pròpia i diferenciada com en col·laboració amb la universitat (actualment participa en un postgrau amb la UAB i la UB de manera conjunta).

L’aula promourà línies d’investigació sobre diferents àrees de treball (economia, dret, sociologia, tecnologia o història, entre d’altres), combinant-les amb un caràcter interdisciplinari i vinculant-hi universitat, empresa i món del treball.

Volem promoure la implicació activa del món del treball i del sindicalisme amb una reflexió profunda, analítica i prepositiva a l’entorn dels reptes econòmics, socials, polítics, tecnològics i ambientals que se’ns presenten.