Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

GESO, ESO per adults

Informació

Icona Info Nova

L’obtenció del GESO (ESO per a adults), a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, permet l’accés als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

Consulteu la guia de l’ensenyament.

Places que han quedat vacants després de la preinscripció i que es poden sol·licitar al setembre:

Curs Vacants setembre
GESO I matí – Horari del curs 0
GESO I tarda – Horari del curs 13
GESO II matí – Horari del curs 9
GESO II tarda – Horari del curs 8


El curs comença al setembre i acaba al juny, però cal tenir present que s’estructura en tres trimestres. Per a més informació consulteu el calendari escolar.

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova


A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat. La matrícula al GESO és trimestral. Per incorporar-se al segon trimestre caldrà matricular-se al desembre i per al tercer trimestre, al març.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic. En alguns mòduls s’ha d’abonar una quantitat que cobreix les despeses del material que proporciona el centre. En aquests casos el preu és de 3 € per mòdul. En cas que sigui necessari comprar un llibre de text no caldrà abonar aquesta quantitat. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.