Documentació del centre

Projecte educatiu

El projecte educatiu és el document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptats a la realitat de l’entorn del seu alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d’atenció a la diversitat i els objectius a mitjà termini; desglossa les línies mestres d’organització i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa.

Podeu accedir al document clicant aquí.

Normes d’organització i funcionament

El 29 de juny de 2022 es van actualitzar les normes d’organització i funcionament del centre. El text modificat el podeu consultar clicant en aquest enllaç.

Pla d’emergència

El pla d’emergència és el document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en cas que es produeixi qualsevol accident.

Podeu consultar el pla d’emergència del centre.

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu de centre i concreta com es fa l’ensenyament de les diferents llengües al centre i com s’utilitzen.El projecte lingüístic concreta l’ús del català com a llengua vehicular, d’ensenyament i aprenentatge, així com l’aprenentatge del castellà i de les llengües estrangeres.

Podeu consultar el nostre projecte lingüístic, aprovat pel consell escolar el 29 de juny de 2011.

Projecte de convivència

El projecte de convivència del centre té com a objectiu la contribució a un clima de respecte i acceptació entre els membres de la comunitat educativa i, per tant, vol proporcionar eines i recursos que permetin assolir aquest objectiu, que repercutirà també en la consecució de l’èxit social i personal de l’alumnat.

Podeu accedir al document clicant aquí.

Estratègia digital de centre

Actualment, el CFA Manuel Sacristán està definint l’estratègia digital de centre. Tota la informació relacionada la podeu consultar en aquest web (en construcció).

Acords del consell escolar

Acords del consell escolar i aprovació de documents per als cursos 2021-2022 i 2022-2023: