Cursos de català

Cursos de Català, classes de català

Icona Info Nova

Els nostres cursos de català tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua catalana i s’imparteixen en dos nivells, que corresponen als nivells A1 i A2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els cursos són anuals, de setembre a juny (consulteu el calendari escolar per a més informació).

El curs 2024-2025 el CFA Manuel Sacristán ofereix els grups:

Curs Horari del curs 2024-2025 Guia del curs Places després de la preinscripció Sol·licita una plaça
Català 1 matí
(nivell A1)
Dimarts
11:00 – 14:00
Guia de Català 1 0 Sense places
Català 1 tarda
(nivell A1)
Dijous
18:00 – 21:00
Guia de Català 1 0 Sense places


* Al juny, un cop finalitzat el curs s’obre un període de preinscripció per al següent. A principis de setembre, l’alumnat que promociona o repeteix un curs i el que ha obtingut plaça a la preinscripció, realitza la matrícula. A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.