COMPETIC

COMPETIC

Aquest ensenyament té com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: L’inicial, 1, 2 i 3, que equivalen a certificats de l’ACTIC (ORDRE PRE/206/2017) i, entre altres, són vàlids per computar com a mèrits en oposicions.

Per al curs 2023-2024 el CFA Manuel Sacristán ofereix els següents grups:

  • COMPETIC 1 tarda. 1 grup. Dilluns i dimecres 16:30 – 18:00
  • COMPETIC 2 tarda. 1 grup. Dilluns i dimecres 18:00 – 20:00
  • COMPETIC 3 tarda. 1 grup. Dimecres 17:00 – 20:00
  • COMPETIC 2 a distància. 3 grups.
  • COMPETIC 3 a distància. 5 grups.

Tots els cursos comencen al setembre i acaben al juny. Cal tenir present que el COMPETIC 3 s’estructura en tres trimestres.  Els horaris es publicaran pròximament.

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova


La preinscripció per al curs 2023-2024 es farà entre el 20 i el 28 de juny de forma telemàtica.

A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.

En el cas de COMPETIC 3, si hi hagués places disponibles, hi hauria la possibilitat de matricular-se al desembre per al segon trimestre i al març per al tercer. Tingueu present que per accedir a aquest nivell cal tenir acreditat el COMPETIC 2 o l’ACTIC de nivell mitjà.

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Més informació

Icona Info Nova

Per a més informació sobre l’accés, les competències que s’hi treballen, l’estructura i l’avaluació dels cursos consulteu la guia informativa de l’ensenyament.

(*) En la modalitat a distància, la realització del projecte final ha de ser presencial. Per al COMPETIC 2 es realitzen dues sessions de 5 hores i per al COMPETIC 3 una sessió de 3 hores. Al COMPETIC 3, en la modalitat a distància, cada trimestre l’alumne escull una única competència a cursar d’entre les cinc possibles (només en el cas que no hi hagi llista d’espera es podrà escollir una segona competència). En la modalitat presencial no es pot escollir la competència i s’ha de cursar la impartida pel professorat: C8. Presentació de continguts (primer trimestre); C4. Tractament de la informació escrita (segon trimestre); C6. Tractament de la informació numèrica (tercer trimestre).