Cursos d’anglès

Aprendre Anglès

Aquests estudis per aprendre anglès tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

El CFA Manuel Sacristán ofereix els següents nivells i horaris:

  • Anglès 1 matí. Dilluns i dimecres de 9:00 a 10:30 h.
  • Anglès 1 tarda. Dimarts i dijous de 18:00 a 19:30 h.
  • Anglès 2 matí. Dimarts i dijous de 9:00 a 11:00 h.
  • Anglès 2 tarda. Dilluns i dimecres de 16:30 a 18:30 h.
  • Anglès 3 matí. Dilluns i dimecres de 9:00 a 11:00 h.
  • Anglès 3 tarda. Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00 h.

Tots els cursos per aprendre anglès comencen al setembre i acaben al juny. Per a més informació consulta el calendari escolar.

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova

Amb aquest formulari podeu sol·licitar plaça en aquells cursos on han quedat vacants o la llista d’espera no és gaire llarga.

A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

 

Més informació

Icona Info Nova

Per a més informació sobre l’accés, l’estructura i l’avaluació dels cursos d’anglès consulteu la guia informativa de l’ensenyament