Cursos d’anglès

Aprendre Anglès
Icona Info Nova

Aquests estudis per aprendre anglès tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)…

Els cursos són anuals, de setembre a juny (consulteu el calendari escolar per a més informació). La preinscripció per al curs 2024-2025 es farà a tavés d’aquesta pàgina entre el 20 i el 28 de juny.

Per al curs 2024-2025 el CFA Manuel Sacristán ofereix els següents grups:
Aquests estudis per aprendre anglès tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els cursos són anuals, de setembre a juny (consulteu el calendari escolar per a més informació). La preinscripció per al curs 2024-2025 es farà a tavés d’aquesta pàgina entre el 20 i el 28 de juny.

Per al curs 2024-2025 el CFA Manuel Sacristán ofereix els següents grups:

           
Curs Horari del curs 2024-2025 Guia del curs Places ofertades Sol·licita una plaça *
Anglès 1 matí
(nivell A1)
Dilluns i Dimecres
12:00 – 13:30
Guia d’Anglès 1 20 Sol·licita una plaça
Anglès 1 tarda
(nivell A1)
Dimarts i Dijous
16:00 – 17:30
Guia d’Anglès 1 19 Sol·licita una plaça
Anglès 2 matí
(nivell A2.1)
Dimarts i Dijous
9:00 – 11:00
Guia d’Anglès 2 3 Sol·licita una plaça
Anglès 2 tarda
(nivell A2.1)
Dilluns i Dimecres
16:00- 18:00
Guia d’Anglès 2 9 Sol·licita una plaça
Anglès 3 matí
(nivell A2.2)
Dimarts i dijous
9:00 – 11:00
Guia d’Anglès 3 6 Sol·licita una plaça
Anglès 3 tarda
(nivell A2.2)
Dilluns i dimecres
19:00 – 21:00
Guia d’Anglès 35Sol·licita una plaça


* Al juny, un cop finalitzat el curs s’obre un període de preinscripció per al següent. A principis de setembre, l’alumnat que promociona o repeteix un curs i el que ha obtingut plaça a la preinscripció, realitza la matrícula. A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.