Cursos d’anglès

Aprendre Anglès

Informació

Icona Info Nova

Aquests estudis per aprendre anglès tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Consulteu la guia de cada nivell:
Anglès 1 (Nivell A1)
Anglès 2 (Nivell A2.1)
Anglès 3 (Nivell A2.2)

Places que han quedat vacants després de la preinscripció i que es poden sol·licitar al setembre:

Tots els cursos comencen al setembre i acaben al juny. Per a més informació consulteu el calendari escolar.

Curs Horari Vacants setembre
Anglès 1 matí (nivell A1) Dilluns i Dimecres 9:00 – 10:30 0
Anglès 1 tarda (nivell A1) Dimarts i Dijous 16:30 – 18:00 0
Anglès 2 matí (nivell A2.1) Dimarts i Dijous 9:00 – 11:00 1
Anglès 2 tarda (nivell A2.1) Dilluns i Dimecres 19:00 – 21:00 0
Anglès 3 matí (nivell A2.2) Dilluns i Dimecres 9:00 – 11:00 11
Anglès 3 tarda (nivell A2.2) Dimarts i Dijous 18:00 – 20:00 12

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova


A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.