Cursos de castellà

Castellà

Aquests estudis tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

El CFA Manuel Sacristán ofereix els següents nivells i horaris:

  • Castellà 1 matí A. Dilluns i dimecres de 9:30 a 11:00 h.
  • Castellà 1 matí B. Dimarts i dijous d’11:00 a 12:30 h.
  • Castellà 1 tarda. Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00 h.
  • Castellà 2 matí. Dilluns i dimecres d’11:00 a 13:00 h.
  • Castellà 2 tarda. Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00 h.
  • Castellà 3 matí. Dimarts i dijous d’11:00 a 13:00 h.
  • Castellà 3 tarda. Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:30 h.

Tots els cursos comencen al setembre i acaben al juny. Per a més informació consulta el calendari escolar.

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova

Amb aquest formulari podeu sol·licitar plaça en aquells cursos on han quedat vacants. En aquests moments el formulari està tancat ja que tots el cursos tenen una llista d’espera llarga.

A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Més informació

Icona Info Nova

Per a més informació sobre l’accés, l’estructura i l’avaluació dels cursos de castellà consulteu la guia informativa de l’ensenyament