Cursos de castellà

Castellà

Icona Info Nova

Aquests estudis tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els cursos són quadrimestrals, tal com es mostra a la taula (consulteu el calendari escolar).
Per al curs 2023-2024 el CFA Manuel Sacristán ofereix els següents grups:

Actualment, no hi ha places en aquests grups, si us voleu inscriure als cursos que s’iniciaran al setembre, és importat que a través d’aquesta pàgina web feu la preinscripció entre el 20 i el 28 de juny.

Curs Calendari Horari Guia del curs Sol·licitud de plaça *
Castellà 1 matí
(nivell A1)
Febrer – Juny Dilluns i Dimecres
9:00 – 12:00
Guia de Castellà 1 Sense places
Castellà 1 tarda
(nivell A1)
Febrer – Juny Dimarts i Dijous
18:00 – 21:00
Guia de Castellà 1 Sense places
Castellà 2 matí
(nivell A2)
Febrer – Juny Dimarts i Dijous
10:00 – 13:00
Guia de Castellà 2 Sense places
Castellà 2 tarda
(nivell A2)
Febrer – Juny Dilluns i Dimecres
17:00 – 20:00
Guia de Castellà 2 Sense places
Castellà 3 matí
(nivell B1)
Febrer – Juny Dimecres i dijous
11:00 – 14:00
Guia de Castellà 3 Sense places
Castellà 3 tarda
(nivell B1)
Febrer – Juny Dilluns i Dimecres
16:00 – 19:00
Guia de Castellà 3 Sense places

* Al juny, un cop finalitzat el curs s’obre un període de preinscripció per al següent. A principis de setembre, l’alumnat que promociona o repeteix un curs i el que ha obtingut plaça a la preinscripció, realitza la matrícula. A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.

Els nivells 2 i 3 s’imparteixen en modalitat semipresencial. Les 6 hores setmanals indicades es refereixen a les hores presencials a l’aula. Es realitzen 2 hores més de treball fora de l’aula (a l’aula d’autoformació o telemàtiques).

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.