Cursos de castellà

Castellà

Icona Info Nova

Aquests estudis tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els cursos són quadrimestrals, tal com es mostra a la taula (consulteu el calendari escolar).
Per al curs 2023-2024 el CFA Manuel Sacristán ofereix els següents grups:

La preinscripció per al cursos que comencen al setembre es farà en aquesta pàgina entre el 20 i el 28 de juny.

Per al curs 2024-2025 el CFA Manuel Sacristán ofereix els següents grups:

Curs Calendari Horari del curs 2024-2025 Guia del curs Places ofertades Sol·licita una plaça *
Castellà 1 matí
(nivell A1)
Setembre – febrer Dilluns i Dimecres
11:00 – 14:00
Guia de Castellà 1 12 Sol·licita una plaça
Castellà 1 tarda
(nivell A1)
Setembre – febrer Dilluns i dimecres
16:00 – 19:00
Guia de Castellà 1 19 Sol·licita una plaça
Castellà 2 matí
(nivell A2)
Setembre – febrer Dilluns i dimecres
09:00 – 12:00
Guia de Castellà 2 8 Sol·licita una plaça
Castellà 2 tarda
(nivell A2)
Setembre – febrer Dilluns i Dimecres
18:00 – 21:00
Guia de Castellà 2 1 Sol·licita una plaça
Castellà 3 matí
(nivell B1)
Setembre – febrer Dilluns i dimecres
09:00 – 12:00
Guia de Castellà 3 8 Sol·licita una plaça
Castellà 3 tarda
(nivell B1)
Setembre – febrer Dimarts i dijous
18:00 – 21:00
Guia de Castellà 3 3 Sol·licita una plaça
Castellà 1 matí
(nivell A1)
Febrer – Juny Dilluns i Dimecres
11:00 – 14:00
Guia de Castellà 1 Al desembre
Castellà 1 tarda
(nivell A1)
Febrer – Juny Dimarts i Dijous
17:30 – 20:30
Guia de Castellà 1 Al desembre
Castellà 2 matí
(nivell A2)
Febrer – Juny Dilluns i dimecres
09:00 – 12:00
Guia de Castellà 2 Al desembre
Castellà 2 tarda
(nivell A2)
Febrer – Juny Dilluns i Dimecres
16:00 – 19:00
Guia de Castellà 2 Al desembre
Castellà 3 matí
(nivell B1)
Febrer – Juny Dilluns i dimecres
09:00 – 12:00
Guia de Castellà 3 Al desembre
Castellà 3 tarda
(nivell B1)
Febrer – Juny Dimarts i dijous
18:00 – 21:00
Guia de Castellà 3 Al desembre

* Al juny, un cop finalitzat el curs s’obre un període de preinscripció per al següent. A principis de setembre, l’alumnat que promociona o repeteix un curs i el que ha obtingut plaça a la preinscripció, realitza la matrícula. A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.

Els nivells 2 i 3 s’imparteixen en modalitat semipresencial. Les 6 hores setmanals indicades es refereixen a les hores presencials a l’aula. Es realitzen 2 hores més de treball fora de l’aula (a l’aula d’autoformació o telemàtiques).

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.