Cursos de castellà

Castellà

Aquests estudis tenen com a objectiu assolir un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Per al curs 2023-2024 el CFA Manuel Sacristán ofereix els següents grups intensius:

Els cursos són quadrimestrals:
– El primer quadrimestre comença al setembre i finalitza al gener.
– El segon quadrimestre comença al febrer i finalitza al juny.

 • Castellà 1 matí (nivell A1). 2 grups. Dilluns i dimecres 10:00 – 13:00
 • Castellà 1 tarda (nivell A1). 2 grups. Dimarts i dijous 18:00 – 21:00
 • Castellà 2 matí* (nivell A2). 2 grups . Dimarts i dijous 10:00 – 13:00
 • Castellà 2 tarda* (nivell A2). 2 grups . Dilluns i dimecres 17:00 – 20:00
 • Castellà 3 matí* (nivell B1). 1 grup el 2n quadrimestre. Dimarts i dijous 11:00 – 14:00
 • Castellà 3 tarda* (nivell B1). 1 grup el 1r quadrimestre. Dilluns i dimecres 18:00 – 21:00

   *Aquests grups s’imparteixen en modalitat semipresencial. Les 6 hores setmanals indicades es refereixen a les hores presencials a l’aula. Es realitzen 2 hores més de treball fora de l’aula (a l’aula d’autoformació i/o telemàtiques).

   Sol·licita una plaça

   Icona Matricula Nova


   La preinscripció per al curs 2023-2024 es farà entre el 20 i el 28 de juny de forma telemàtica.

   A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

   La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

   Més informació

   Icona Info Nova

   Per a més informació sobre l’accés, l’estructura i l’avaluació dels cursos de castellà consulteu la guia informativa de l’ensenyament