Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

GESO, ESO per adults
Icona Info Nova

L’obtenció del GESO (ESO per a adults), a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, permet l’accés als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

El curs comença al setembre i acaba al juny, però cal tenir present que s’estructura en tres trimestres (consulteu el calendari escolar).

Per al curs 2024-2025 el CFA Manuel Sacristán ofereix els grups:

Curs Horari del curs 2024-2025 Guia del curs Places després de la preinscripció Sol·licita una plaça
GESO I matí Horari de GESO I matí Guia de GESO 2 Sol·licita una plaça
GESO I tarda Horari de GESO I tarda Guia de GESO 13 Sol·licita una plaça
GESO II matí Horari de GESO II matí Guia de GESO 10 Sol·licita una plaça
GESO II tarda Horari de GESO II tarda Guia de GESO 8 Sol·licita una plaça


* Al juny, un cop finalitzat el curs s’obre un període de preinscripció per al següent. A principis de setembre, l’alumnat que promociona o repeteix un curs i el que ha obtingut plaça a la preinscripció, realitza la matrícula. A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

La matrícula al GESO és trimestral. Per incorporar-se al segon trimestre caldrà matricular-se al desembre i per al tercer trimestre, al març.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic. En alguns mòduls s’ha d’abonar una quantitat que cobreix les despeses del material que proporciona el centre. En aquests casos el preu és de 3 € per mòdul. En cas que sigui necessari comprar un llibre de text no caldrà abonar aquesta quantitat. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.