Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

GESO, ESO per adults

L’obtenció del GESO (ESO per a adults), a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, permet l’accés als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

El CFA Manuel Sacristán ofereix un grup de matí i de tarda per a cada nivell:  

El curs comença al setembre i acaba al juny, però cal tenir present que s’estructura en tres trimestres. 
Per a més informació consulta el calendari escolar.

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova

Actualment es pot sol·licitar plaça per al 3r trimestre que s’inicia l’11 d’abril.

A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat. La matrícula al GESO és trimestral. Per incorporar-se al segon trimestre caldrà matricular-se al desembre i per al tercer trimestre, al març.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic. En alguns mòduls s’ha d’abonar una quantitat que cobreix les despeses del material que proporciona el centre. En aquests casos el preu és de 5 € per mòdul. En cas que sigui necessari comprar un llibre de text no caldrà abonar aquesta quantitat. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre. Les persones que tenen menys de 28 anys també hauran d’abonar 1,12 € per a l’assegurança escolar obligatòria anual. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Més informació

Icona Info Nova

Per a més informació sobre l’accés, els mòduls que s’hi treballen, l’estructura i l’avaluació del GESO consulteu la guia informativa de l’ensenyament