Cobrament tutories personal substitut

COBRAMENT TUTORIES PERSONAL SUBSTITUT

Professorat substitut: cobrament de tutories. Saps què…?

Saps què…si tens el nomenament amb tutoria més de 3 mesos cobres el complement de tutoria?

Aquest dret el va aconseguir CCOO (Acord del 2005)

Requisits per cobrar el complement de tutoria dels substituts de tots els nivells educatius:

A partir de l’1 de setembre de 2005, per Acord de CCOO (únic sindicat que el va signar) amb el Departament, els substituts als que s’assigni la tutoria del grup d’alumnes durant el període de la substitució igual o superior a 3 mesos, perceben el complement corresponent, amb efectes retroactius (des del primer dia de la substitució corresponent).

Recordeu que cal reclamar-lo i cal adjuntar certificat corresponent de la direcció del centre.