Reunió del MUCE amb la direcció general d’educació inclusiva

La trobada s’emmarca en el procés de reflexió sobre l’educació inclusiva engegat aquest curs pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), espai del qual CCOO Educació en forma part.

Una desena de representants del MUCE van traslladar a Laia Asso, directora general d’Educació Inclusiva i Sira López, subdirectora general de Planificació i Gestió d’Educació Inclusiva, les principals conclusions del debat obert a tota la comunitat educativa sobre les inquietuds i prioritats en relació amb l’Educació Inclusiva.

Així, es va recordar que la publicació del Decret 150/2017, va intentar regular la implementació d’un sistema inclusiu. Però pel MUCE, és la manca d’un Pla Estratègic,  públic, clar, compartit  i amb uns mecanismes d’avaluació transparents, un dels principals problemes pels quals, sis anys després, encara no s’hagin assolit uns resultats suficients. Des de la pròpia Direcció, es va entomar la necessitat i importància d’elaborar aquest Pla Estratègic.

Tanmateix, un dels altres punts que preocupa al marc unitari és la coordinació àgil i eficient entre Serveis Educatius, de Salut i Afers Socials del territori al marge de la dependència administrativa. Es va posar l’accent en el fet que els centres educatius necessiten respostes ràpides i eficaces a les múltiples situacions que han d’atendre.

I per últim, el MUCE va voler reiterar la necessitat d’incrementar el pressupost per l’educació pública arribant al 6% del PIB en inversió educativa, per tal de millorar la situació actual i poder desenvolupar l’educació inclusiva amb els recursos necessaris.

Així doncs, el MUCE va presentar les principals conclusions que es van extreure de la jornada que va organitzar el passat mes de novembre i en la que van participar famílies, professionals i alumnat afectat per les mancances de l’educació inclusiva. Aquesta reunió, doncs, és un punt i seguit en el compromís del MUCE per portar arreu la lluita unitària per una educació inclusiva real i amb recursos.