Reunió amb el Ministeri el 4 d’abril: CCOO reclamarem un calendari de negociació de tots els temes fonamentals

Està previst abordar la modificació del Reial decret de Concurs de Trasllats, però CCOO exigirà al Govern fixar un calendari per a negociar tots els temes prioritaris per al professorat.

El Ministeri d’Educació, FP i Esports (MEFPD) ha convocat als agents socials el proper 4 d’abril a la Mesa Sectorial de personal docent no universitari amb la idea de tractar la modificació del Reial decret de Concurs de Trasllats. No obstant això, encara que l’ordre del dia només inclou aquesta qüestió, CCOO exigirà un calendari de negociacions de tots els temes fonamentals per al professorat:

  • Disminució de la càrrega lectiva, reducció de l’horari de permanència i millora de les ràtios.
  • Grup A1 i pujada de nivell per a tots els cossos docents.
  • Jubilació anticipada, voluntària i incentivada per a totes i tots.
  • Regulació específica docent de la salut laboral, incloent-hi els riscos psicosocials.
  • Millora real de la formació inicial.
  • Formació permanent amb recursos i dins de l’horari laboral.
  • Una veritable carrera professional, atractiva, articulada i ben incentivada.
  • Revisió de l’ingrés i accés prevalent aspectes pedagògics amb una fase de pràctiques amb recursos, realment formativa i ben planificada.
  • Concreció de les funcions del professorat per a evitar l’acumulació de tasques i l’excés de burocràcia.
  • Millora i homologació a l’alça de les condicions retributives i laborals del professorat, incloent també llicències i permisos i acció social.

Tot això ha de generar, d’una vegada per totes, un Estatut Docent.

Un dels punts principals amb caràcter immediat seria la instauració de la rebaixa del màxim de períodes lectius de cada docent amb caràcter obligatori per a tot l’Estat.

CCOO està recollint signatures per a un d’aquests elements que ha d’instaurar-se també amb caràcter prioritari i previ a la negociació d’altres d’aquestes qüestions fonamentals: l’A1 i la pujada de nivell per a tots els cossos docents.

SIGNA LA PETICIÓ AL MINISTERI I A LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D’EDUCACIÓ!