Grup A1 i pujada de nivell per a tots els cossos docents. Recollida de signatures

CCOO està exigint la negociació d’una Llei del professorat, un veritable Estatut Docent que millori i homologui les nostres condicions. Existeixen moltes qüestions per les quals fa molt temps que reivindiquem, ens mobilitzem i actuem.

CCOO va resumir en un decàleg els principals punts que ha de recollir, almenys, un estatut que pugui realment definir-se com a tal, que doni resposta a les principals necessitats del personal docent i que aquest pugui executar la seva fonamental tasca en les millors condicions. Aquests deu punts són els següents:

  1. Reducció de la càrrega lectiva, de l’horari de permanència i millora de les ràtios.
  2. Grup A1 i pujada de nivell per a tots els cossos docents.
  3. Jubilació anticipada, voluntària i incentivada per a totes i tots.
  4. Regulació específica docent de la salut laboral, incloent-hi els riscos psicosocials.
  5. Millora real de la formació inicial.
  6. Formació permanent amb recursos i dins de l’horari laboral.
  7. Una veritable carrera professional, atractiva, articulada i ben incentivada.
  8. Revisió de l’ingrés i l’accés prevalent aspectes pedagògics amb una fase de pràctiques amb recursos, realment formativa i ben planificada.
  9. Concreció de les funcions del personal docent per a evitar l’acumulació de tasques i l’excés de burocràcia.
  10. Millora i homologació a l’alça de les condicions retributives i laborals del professorat, incloent-hi, també, llicències i permisos i acció social.

En el marc d’aquestes reivindicacions i actuacions sobre tots aquests punts, CCOO posa en marxa una recollida de signatures específica pel reconeixement de la tasca docent de tot el personal docent, de tots els cossos, amb una pujada de nivell de complement de destí per a totes i tots i amb la màxima consideració en la funció pública, estant tots els cossos en el subgrup A1.

Les responsabilitats de les i els docents en tots els ensenyaments són vitals i afrontem reptes de primer nivell, en una tasca social i professional d’importància màxima. Per això, tots els cossos han de tenir la màxima consideració en la funció pública, ser subgrup A1, i s’ha de pujar el nivell de complement de destí de tots ells.

Totes juntes aconseguirem la millora de les nostres condicions laborals i retributives per una major qualitat del sistema educatiu públic.

Signa la petició.