Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses a les oposicions de reposició de 2024

El Departament d’Educació ha publicat avui, 27 de març de 2024, al seu web la Resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent de 2024.

A l’annex 1 hi ha la llista de persones admeses.

A l’annex 2 hi ha la llista de persones excloses.

Podeu consultar aquesta informació a l’espai personal. 

Contra aquesta Resolució que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà la publicació a l’eTauler, és a dir del 28 de març al 29 d’abril de 2024.

CCOO denunciem que, de nou, el Departament d’Educació fa la feina malament i amb això perjudica les persones aspirants que just un mes abans de l’inici de les proves poden saber si són admeses o excloses. Aquesta publicació tan justa fa que es pugui presentar recurs a l’exclusió del concurs oposició un cop iniciat aquest, deixant aquestes persones en una situació anòmala i vulnerable. 

A més, encara no s’ha publicat la ubicació de les seus dels tribunals. CCOO exigim al Departament la màxima diligència en el compliment dels terminis i la publicació de les informacions per garantir un procés transparent, amb garanties i seguretat.  

Si ets afiliat/da posa’t en contacte amb la persona referent de CCOO i t’ajudarem. Si encara no ho ets pots afiliar-te aquí