Mesa sectorial DPNU 21 de març de 2024: Adjudicacions provisionals  curs 24-25

A la mesa d’avui, 21 de març de 2024, el Departament d’Educació ha portat l’esborrany de la Resolució de les adjudicacions provisionals pel curs 24-25.

CCOO hem demanat la derogació del Decret de Plantilles, així com la provisió ordinària dels llocs de treball per la via del concurs de trasllats sense ocultar cap plaça. Recordem que tenim pendent el judici perquè no van treure a concurs de trasllats totes les places. També hem demanat que la fase d’elecció de la persona treballadora no sigui l’última de les fases d’adjudicació. El Departament d’Educació ha informat que aquest curs 24-25 no es crearan més places perfilades però es mantenen les que hi ha actualment.

Sobre les no continuïtats CCOO hem manifestat que cal garantir la no vulneració dels drets de les persones treballadores i que aquestes propostes passin per junta de personal perquè la part social puguem analitzar el cas i aportar solucions evitant així possibles arbitrarietats.

Tothom que hagi aprovat les oposicions a juny de 2024 tindrà destinació de pràctiques a 1 de setembre de 2024. Les persones que van participar en altres processos d’oposició seran ordenades temporalment segons la convocatòria que van superar. 

Es contempla la possibilitat de realitzar la fase de pràctiques per les persones que hagin superat algun dels processos selectius a una especialitat que no sigui l’obtinguda als diferents processos d’oposicions si els centres han demanat la continuïtat de l’especialitat en què estaven treballant actualment pel proper curs.

El període de pràctiques es podrà fer a CdA, EAP, CREDA, CREDV, CRETDIC  si es té una proposta de continuïtat al lloc.

El Departament preveu publicar de la resolució d’adjudicacions provisionals curs 24-25 després de Setmana Santa. Els terminis de presentació de sol·licituds començaran després de Sant Jordi però encara no hi ha dates concretes definides. CCOO publicarem totes les novetats al nostre web i properament farem xerrades informatives sobre tot el procés de les adjudicacions provisionals.

El Departament també ens ha presentat l’esborrany de l’Ordre per la qual s’estableix el reconeixement a la innovació educativa i s’aproven les bases generals reguladores de la convocatòria unificada de programes d’innovació educativa corresponent al curs 2024-2025. 

Algunes de les novetats que inclou són:

  • Es descriuen les modalitats d´innovació educativa: pràctiques educatives de referència, projectes d’innovació educativa i programes d’innovació educativa.
  • S’obre el reconeixement a més destinataris: el personal docent i el personal d’atenció  educativa (PAE) de centres, el personal docent dels  serveis educatius i els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.
  • Es creen les Comissions d’innovació educativa territorials.
  • El certificat d’innovació per als docents s’expedirà cada any i no s’haurà d’esperar 3 anys.
  • Durant el mes de març es dona publicitat dels programes d’innovació educativa que obren  convocatòria per a la selecció de centres que hi participaran. El termini per presentar les sol·licituds és de 35 dies hàbils des de  l’endemà de la publicació.
  • La finalitat dels programes i projectes d’innovació educativa és la millora dels resultats educatius de l’alumnat: es recolliran evidències per analitzar i avaluar si aquests programes i pràctiques innovadores tenen un impacte positiu en els resultats de l’alumnat.

CCOO hem denunciat:

  • Que als centres es continua treballant amb més voluntarisme que recursos i, sovint, de forma aïllada. S’ha d’assegurar l’acompanyament de l’administració i recursos que permetin la coordinació entre docents i diferents centres.
  • Que l’orientació i estructura en què se sustenta la innovació educativa els darrers anys es basa en un model de competitivitat entre centres, alumnat i professionals.
  • Que l’impuls a la innovació educativa actualment es basa únicament en la certificació del centre com innovador i acreditar al professional amb hores de formació. 
  • Que cal que les innovacions que s’apliquin als centres siguin consensuades amb el claustre i el consell escolar. Que no siguin imposicions del Departament ni de la direcció per tal d’assegurar la implicació de tot el centre.

En el torn obert CCOO hem reclamat al Departament que  faci tot el  possible per aplicar l’acord del 25 de gener, signat per CCOO i UGT, el més aviat possible. 

També hem demanat la pròrroga d’un curs per a l’aplicació dels nous currículums d’FP

Podeu seguir la nostra informació a través de la persona delegada del vostre centre i també a través dels nostres canals de Telegram i Whatsapp. 

#CCOOmpromeses amb tu,

#CCOOmpromeses amb l’educació.