La Conselleria manté la imposició de l’avançament de l’inici del curs

Ordre de calendari escolar curs 2023-2024

A la mesa d’avui, 23 de maig de 2023, ha tornat a passar l’ordre de calendari. Celebrem que l’administració hagi inclòs la possibilitat de fer jornada intensiva a primària a partir del 5 de juny i a secundària a partir del 3 de juny si redueixen 1 hora diària o del 10 de juny si redueixen 2 hores diàries. Però CCOO seguim reiterant que avançar l’inici de curs no és una mesura que ajudi l’alumnat vulnerable, aquest necessita recursos al llarg de tot el curs: atenció individualitzada, ràtios més baixes ni tampoc és una mesura de qualitat educativa. I no és acceptable un avançament de curs de forma unilateral, sense tenir en compte la negociació a la mesa sectorial i havent anunciat des del primer moment, el mateix conseller, que aquesta era una qüestió de Govern.

CCOO hem demanat que aquest calendari inclogui, com en ordres anteriors, que l’esbarjo de primària té consideració de temps lectiu i que l’activitat programada dels centres educatius finalitzarà el dia 30 de juny. També exigim que quedi clar, tot i que pot semblar absurd, que les hores  són de 60 minuts i les sessions lectives i no lectives s’han d’ajustar a això. Amb això volem evitar abusos i greuges que es produeixen en alguns centres.

Competència digital

Sobre competència digital hem tornat a reclamar que es comuniqui oficialment als centres i docents que la formació en Competència Digital Docent (CDD) no és obligatòria. 

CCOO hem denunciat la manca de planificació en l’aplicació d’aquest pla ja que hi ha persones que han fet formació en centre sobre CDD i ara veuen que amb formacions anteriors poden acreditar nivells superiors al que van fer el curs passat o aquest en FICs. Això ha suposat una pèrdua de temps i recursos important i del tot inecessària.

Coordinadors digitals

CCOO reclamem que les hores de coordinació digital i altres coordinacions es regulin des de la mesa sectorial en funció de les tasques que corresponguin a cadascuna i no es deixin a voluntat del decret d’autonomia de centres perquè així ens trobem amb situacions discriminatòries i injustes. També que les persones acceptin el nomenament dels càrrecs.

Les reivindicacions del col·lectiu de coordinadors digitals són moltes i antigues i la seva sobrecàrrega cada cop més gran. Per això des de CCOO demanem: 

  • Augment de les hores setmanals per la coordinació digital tenint en compte el tipus de centre i número d’equips, assegurant les hores que marca la calculadora d’hores. 
  • Augment retributiu adequat a la responsabilitat. 
  • Posar en valor, dignificar, meritar, puntuar la coordinació per oposicions, concurs de trasllats…
  • L’avaluació de riscos psicosocials del lloc de treball del col·lectiu dels coordinadors digitals per les característiques de la sobrecàrrega que comporta.

Regulació fase de pràctiques

CCOO hem tornat a demanar l’exempció d’aquesta fase per  a les persones que ja han estat avaluades com a interines. La normativa estatal ho permet, i en el context actual d’estabilització, amb persones que han entrat per mèrits sense pràctiques, considerem injust que les persones que entren per oposicions hagin de fer, a més, l’any de pràctiques. 

ALTRES

  • Concurs de mèrits estatal: es preveu la publicació de la llista provisional de persones seleccionades el 29 de maig. Aquestes persones tindran 5 dies per a triar quina plaça volen ocupar, per tant cap al 7 de juny hi haurà llistes noves a Catalunya a conseqüència de les renúncies ques puguin produir. 
  •  A la comissió paritària de salut CCOO sempre proposem  en el primer punt de l’ordre del dia la demanda d’Actuacions concretes del departament d’educació davant l’increment de les agressions de l’alumnat al personal educador i la creació d’un grup de treball amb la participació de la part social perquè aquestes situacions són cada cop més preocupants. Avui a la mesa hem tornat a insistir en la urgència de tractar aquest tema de forma seriosa i contundent perquè hem de vetllar per la salut laboral del personal dels centres educatius.
  • CCOO hem reclamat que no hi hagi cap tancament de grups I3 a centres públics

#CCOOmpromeses amb l’educació, #CCOOmpromeses amb tu