Concurs de mèrits: nova valoració d’algunes persones!

El Departament d’Educació acaba de publicar una resolució per la qual es fa públic el contingut dels acords dels tribunals de revisió de les valoracions definitives de les persones proposades com a seleccionades i de revocació de la proposta d’algunes d’elles com a seleccionades en el concurs excepcional de mèrits.

Atenció! La llista definitiva de persones seleccionades encara no s’ha publicat. El que s’ha publicat fins ara és la llista de valoracions definitives i persones proposades.

Que a aquestes alçades encara no estigui publicada la llista definitiva d’aspirants admesos però sí una llista de valoracions definitiva i de persones proposades que ja s’havien introduït a l’ATRI com a funcionàries ha pogut induir a error a moltes persones que no hauran pagat les taxes del concurs oposició o han organitzat el seu temps creient que no havien de presentar-se a les oposicions.

Aquesta situació és molt greu i l’únic responsable n’és el Departament d’Educació, organitzador del concurs de mèrits.

Podeu consultar tota la informació aquí.