Inici de curs 24-25, novetats a la borsa docent i la impugnació feta per CCOO del concurs de trasllats al País Valencià

A la mesa sectorial d’ahir dijous 22 de febrer de 2024 i sense previ avís, la Consellera d’Educació va anunciar la data d’inici de curs 24-25. Aquesta data va ser decidida de forma unilateral per la conselleria. CCOO lamentem que un cop més es decideixi aquesta data de forma unilateral. 

Tant a la mesa com al Consell Educatiu de Catalunya CCOO hem defensat la necessitat de tenir temps suficient per a preparar l’inici de curs lectiu. Per això aquest anunci millora una mica la mesura ja que deixa 5 dies feiners a infantil, primària i ESO i 8 a la resta d’ensenyaments. 

Sobre la borsa de personal docent interí i substitut el Departament va anunciar diverses propostes que expliquem a continuació.

  • Grup estable de substitucions.

El Departament vol crear un grup de persones a diferents àmbits territorials. Les persones de la borsa que no rebin adjudicació provisional al juliol s’hi podran inscriure i tindran nomenament de substitució d’1 de setembre a 31 d’agost.

Aquestes persones estaran a jornada sencera per un cos i una especialitat. Quan hi hagi nomenaments els sortirà la substitució que han de cobrir i es podrà veure amb un senyal que aquestes persones són del grup estable i per això són les primeres a cobrir substitucions. Mentre no tinguin substitucions tindran un centre de referència en el que treballar fent tasques de reforç. Els centres de referència els decidirà cada servei territorial. No hi haurà més de 3 persones del grup estable assignades per centre. 

Sobre aquesta proposta CCOO:

Demanem que el grup d’estabilització es torni a reunir perquè l’únic cop que es va reunir es va plantejar el grup estable de substitucions com una opció per a persones no estabilitzades majors de 52 anys i amb anys d’experiència. Cal garantir que aquestes persones tinguin feina fins la seva jubilació. 

Exigim al Departament que estableixi mecanismes per evitar que aquestes persones pateixin una sobrecàrrega horària ja que passaran per diferents centres en una mateixa setmana. No permetrem que es cometin abusos horaris.

Reclamem que l’àmbit territorial que es defineixi tingui en compte factors com l’extensió del servei territorial i en els que siguin molt extensos, com Lleida i Pirineu-Aran, limitar-lo a comarques. També cal tenir en compte que una persona pot viure entre dos serveis territorials i podria treballar a municipis d’aquests dos ST. 

Requerim que les persones del grup estable tinguin un complement econòmic per itinerància.

Exigim que, a banda d’aquest grup estable, les baixes es cobreixin des del primer dia, especialment als CMC, i que hi hagi nomenaments diaris.

  • Nou aplicatiu de la borsa.

El Departament d’Educació està treballant en la creació d’un nou aplicatiu que també serà una app disponible per a telèfons mòbils que començarà a funcionar l’any 2025. Els sindicats amb representació a la mesa sectorial estem treballant fent proves de l’app i proposem millores que ajudin les persones de la borsa a fer els tràmits de forma més transparent, clara i àgil. 

CCOO exigim també que les llistes de persones de cada servei territorial es publiquin al web del Departament per especialitats i amb els perfils de cada persona. Això és imprescindible que s’apliqui ja en virtud de la llei de transparència i per tal de garantir processos justos.

Aquest nou aplicatiu inclourà un algoritme de segona volta d’adjudicació. Això vol dir que, de forma voluntària, les persones de la borsa podran participar en els nomenament d’altres àrees territorials. Totes les vacants que no s’hagin pogut adjudicar als diferents serveis territorials passaran, el mateix dia, a una segona volta d’adjudicació. En aquesta segona volta es publicaran les vacants de tota Catalunya juntes i les persones de la borsa podran triar nous municipis, serveis territorials o districtes en el cas del consorci de Barcelona ciutat. També podran triar jornada sencera o mitja. 

CCOO proposem que abans de començar els nomenaments tothom pugui veure quines substitucions hi ha i pugui fer una primera tria segons les seves preferències personals i per número de borsa es vagi deixant triar la persona segons la seva selecció prèvia. Això donaria més marge a les persones per a decidir on volen treballar i no seria una assignació automàtica dependent d’un algoritme. Aquest sistema seria molt més transparent que l’actual sistema. 

El Departament proposa que la no disponibilitat només es pugui fer en certs moments i no sempre, com és actualment. CCOO ens manifestem totalment en contra d’aquesta proposta. 

CCOO vam demanar un accés més flexible a la borsa docent de les especialitats d’EOI més mancades de persones docents perquè  en molts casos són persones estrangeres, fins i tot extracomunitàries, que tenen dificultats per a convalidar títols, per exemple. 

També vam demanar que s’agilitzi l’adjudicació de número a la borsa després de la inscripció i que la inscripció a la borsa estigui oberta més temps.

A banda, CCOO denunciem que el Departament no apliqui mesures que poden fer la professió docent més atractiva com ara la millora de les condicions laborals, mantenir les condicions econòmiques a les persones que passen de la concertada (pagament delegat) a la pública i la derogació del Decret de Plantilles i els perfils, que en molts casos dificulten la cobertura de substitucions. 

Altres 

CCOO hem proposat al Departament d’Educació el cobrament de juliol per a persones substitutes que hagin treballat 4 mesos en un curs  i el cobrament de juliol i agost per a qui hagi treballat 5 mesos en un curs. Aquests pagaments ja es fan així a Euskadi i Navarra i afavoreixen l’accés a la funció docent fent que no sigui una professió precària.

Sobre la impugnació del Concurs General de Trasllats feta per CCOO al País Valencià el Departament d’Educació ha informat que només afecta a la comunitat valenciana perquè hi ha hagut un acord amb el Ministeri i s’ha pres el compromís de tornar a fer el concurs de trasllats del cos de secundària. 

Això afecta unes 27 persones de Catalunya a qui s’ha enviat un correu des de la Generalitat Valenciana per a informar-les de la situació.

Des de Catalunya estudiaran cas per cas. Si la persona vol marxar al País Valencià hi anirà al setembre de 2024 però amb efectes 1 de setembre de 2023. A Catalunya es farà el possible perquè qui vulgui quedar-se aquí pugui fer-ho.

Només les persones que estan treballant actualment al País Valencià tenen habilitat un procés de renúncia a la repetició del procés del concurs de trasllats.

Si una persona que té destinació definitiva aquí marxa al País Valencià, a causa de les noves adjudicacions que es faran allà, no crearà cap efecte dòmino a Catalunya. És a dir, les places que deixi algú que marxi al País Valencià no es tornaran a assignar fins el proper concurs de trasllats.

Les persones que van participar en aquell Concurs General de Trasllats però van renunciar a la seva participació en el moment en què es va publicar la resolució provisional, no entren a la reassignació de places perquè aquella renúncia implica renunciar al nou procés.  És a dir, no poden participar en la repetició d’un procés al qual han renunciat. Aquestes persones poden enviar un tràmit Z a l’administració del País Valencià perquè les inclogui a la repetició del procés i una còpia d’aquest tràmit a [email protected] perquè CCOO del País valencià i de Catalunya reclamarem que les acceptin.

CCOO Catalunya recordem que aquí també hem impugnat el mateix Concurs General de Trasllats perquè el Departament amaga places que no permeten obtenir destinacions definitives a les persones funcionàries de carrera. Per desgràcia, la justícia aquí està saturada i no tindrem el judici fins el març de 2025. Però seguirem lluitant per l’adjudicació transparent i amb garanties de tots els llocs de treball.