Esborrany del Ministeri amb les propostes de modificacions del Concurs de Trasllats

El Ministeri d’Educació, FP i Esports ha avançat als agents socials l’esborrany que presentarà en la reunió convocada per a aquest dijous 4

CCOO ha realitzat les aportacions pertinents al document abans de la reunió, però aprofitarà l’ocasió per a tornar a posar sobre la taula els temes que considera més rellevants per al professorat.

Tal com anunciem el passat 22 de març, el Ministeri d’Educació, FP i Esports ha convocat als agents socials per a la Taula Sectorial de personal docent no universitari, per a tractar la modificació del Reial decret del Concurs de Trasllats, no sols per a incorporar les novetats judicials respecte a la valoració de l’experiència com a personal interí, sinó per a fer-ho de la manera més equilibrada possible respecte a altres apartats del barem. Per a això el Ministeri ens ha facilitat un esborrany perquè valorem les possibles millores.

No obstant això, en CCOO continuarem exigint la presentació d’un calendari de negociacions per a continuar tractant els temes fonamentals per al professorat:

Disminució de la càrrega lectiva, reducció de l’horari de permanència i millora de les ràtios.
Grup A1 i pujada de nivell per a tots els cossos docents.
Jubilació anticipada, voluntària i incentivada per a totes i tots.
Regulació específica docent de la salut laboral, incloent-hi els riscos psicosocials.
Millora real de la formació inicial.
Formació permanent amb recursos i dins de l’horari laboral.
Una veritable carrera professional, atractiva, articulada i ben incentivada.
Revisió de l’ingrés i accés prevalent aspectes pedagògics amb una fase de pràctiques amb recursos, realment formativa i ben planificada.
Concreció de les funcions del professorat per a evitar l’acumulació de tasques i l’excés de burocràcia.
Millora i homologació a l’alça de les condicions retributives i laborals del professorat, incloent també llicències i permisos i acció social.

Especialment destaquem dos punts que amb caràcter immediat han d’instaurar-se: la rebaixa del màxim de períodes lectius de cada docent amb caràcter obligatori per a tot l’Estat, i l’A1 i la pujada de nivell per a tots els cossos docents.

El conjunt d’aquestes reivindicacions ha de desembocar en la creació d’un Estatut Docent que permeti establir unes bases sòlides per a l’educació pública del segle XXI que necessita la societat.