Concurs oposició extraordinari docent, el Departament no respecta l’esperit de la normativa perjudicant les persones aspirants

CCOO volem manifestar el nostre rebuig al contingut que ens ha arribat de la mesa sectorial del Departament d’avui dia 12 de desembre, en concret sobre  l’esborrany de la resolució del la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, en relació als següents aspectes:

  • El Departament, sense cap raó,  torna a ajornar un curs sencer les pràctiques de les persones opositores. En l’única CCAA que passa això és a Catalunya, no podem permetre que el Departament segueixi causant aquest perjudici a les persones opositores.
  • Quina interpretació fa el Departament respecte al que diu el Reial Decret de la UD a presentar i defensar? Considera que és el mateix “escollir el contingut de la UD” que escollir entre 3 situacions específiques d’aprenentatge per definir la UD escollida. CCOO considerem que aquesta interpretació del Departament d’Educació  és fora de normativa. 
  • No hi consta el nou cos de professorat d’FP “Especialistes en activitats singulars d’FP”  ni les places corresponents a les especialitats d’aquest cos. Places que la mateixa administració sí que va incloure a l’oferta pública i que el Departament va detallar en mesa sectorial del juliol passat. Una nova mostra del menysteniment del Departament per aquestes especialitats i el seu professorat (especialitats que abans  eren PTFP i que passen al nou cos).
  • Quins criteris ha seguit el Departament per determinar a quines especialitats els correspon cas pràctic i a quines no?. Per què solament tenen cas pràctic totes les especialitats d’FP del cos PES, amb independència del tipus d’especialitat que sigui? Novament, el Departament d’Educació s’aparta de l’esperit de la norma que és que hi hagi cas pràctic únicament en les especialitats que sigui imprescindible didàcticament. No compartim de cap manera aquesta proposta del Departament que vol augmentar els greuges comparatius al professorat d’FP, afegint-hi que encara no s’ha fet el traspàs dels PTFP d’aquests especialitats que haurien de passar a A1 i que el Departament està demorant-ne la convocatòria innecessàriament.

El divendres 9 de desembre hem plantejat aquests punts tan preocupants  i la disconformitat de CCOO a la mesa general de Funció Pública, perquè se n’estigui amatent des de  Funció Pública i el Departament d’Educació conegui el nostre absolut desacord amb aquests plantejaments de l’esborrany.

Per altra banda, no podem deixar de tenir en compte d’on venim i quin és el veritable motiu d’aquesta convocatòria massiva d’estabilització que no és altre que el reiterat abús de temporalitat que la pròpia administració ha generat pel fet de no convocar oposicions en el temps que s’estableix per normativa administrativa i la quantitat suficient en base a les necessitats que dels diferents processos es desprenien, fets que des de CCOO hem reivindicat i denunciat històricament.

El Conseller Gonzàlez Cambray sembla que quan deia a tots els mitjans: “Aquest curs durem a terme una estabilització històrica” únicament estava repetint un eslògan buit, ja que l’esborrany del concurs oposició d’estabilització proposat per el Departament no segueix gens l’esperit d’estabilització que marca la llei 20/2021. Sobta també, el diferent criteri del Departament d’Educació respecte les altres administracions involucrades en aquest procés d’estabilització (administració local, personal laboral, Generalitat…) que sí que han respectat el veritable esperit de la convocatòria, simplificant el procés i afavorint l’estabilització d’aquelles places en abús de temporalitat.    

Des de CCOO no podem acceptar aquest proposta que deslegitima la llei i desprotegeix els aspirants que porten anys en abús de temporalitat.